Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk, PIT 37 formularz, formularze PIT 2017

i inne druki PIT- do pobrania z naszej strony

 

Formularze PIT 2017

 

Pobierz PIT-36 druk w PDF pit37 druk   aktywny, nieaktywny
Pobierz PIT-36L druk w PDF pit37 druk   aktywny, nieaktywny
Pobierz PIT 37 druk w PDF pit37 druk   aktywny, nieaktywny
Pobierz PIT-38 druk w PDF pit37 druk   aktywny, nieaktywny
Pobierz PIT-39 druk w PDF pit37 druk   aktywny, nieaktywny

 

Aktywne formularze PIT 2017 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, dokumenty same wykonują wszystkie obliczenia.

Nieaktywne druki PIT 2017 pdf służą do wydrukowania i ręcznego wypełnienia.

 

Od 1 stycznia 2018 r. można już składać PIT roczny 2017. Formularze PIT 2017 mają określony termin składania, zazwyczaj do końca kwietnia. Aby ułatwić wypełnienie obowiązku wobec państwa, warto skorzystać z aktywnych formularzy deklaracji PIT. To fantastyczny, nowoczesny i komfortowy sposób wypełniania rocznych zeznań podatkowych. Bezpłatne PITy-druki można pobrać ze strony internetowej, gdzie są aktualizowane na bieżąco. Druki przygotowano zgodnie z oficjalnymi, aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów. Z naszej strony pobierzesz aktualne wzory formularzy deklaracji PIT 37 druk, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, oraz PIT 39, na których możesz rozliczyć się z fiskusem za 2017 rok. Wystarczy je zapisać na swoim komputerze, aby móc w pełni korzystać z ich możliwości.

 

Nasze formularze PIT są przygotowane w dwóch formatach PDF oraz XLS. Stworzony przez firmę ® Adobe format PDF stał się ogólnoświatowym formatem do prezentacji oraz wymiany dokumentów drogą elektroniczną. Bezpłatne przeglądarki jak PDF-XChange Viewer oraz ®ADOBE Reader umożliwiają przeglądanie, wypełnianie oraz drukowanie tych dokumentów, praktycznie z każdego komputera wyposażonego w to bezpłatne oprogramowanie. Natomiast format XLS jest dla tych, którzy preferują wypełniać zeznania podatkowe w programie Excel (Microsoft Excel). Zarówno format PDF jak i XLS posiadają aktywne pola, co gwarantuje automatyczne obliczanie i kopiowanie danych. Dzięki temu można zapomnieć o obliczeniach z ołówkiem i kalkulatorem w ręku i nie trzeba  się martwić o błędy. Nasze aktywne formularze PIT 2017 praktycznie nie pozwalają na jakąkolwiek pomyłkę. Po wysłaniu formularza do urzędu skarbowego można zapisać go na swoim dysku i przechowywać, bez żadnych ograniczeń czasowych.

 

Na stronie możesz pobrać i wypełnić następujące formularze PIT:

Pit 37 - druk przeznaczony dla podatników, którzy:

 • uzyskali przychody (wyłącznie za pośrednictwem płatnika) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

Pit 37 druk jest formularzem, po który najczęściej sięgają polscy podatnicy objęcie obowiązkiem corocznego rozliczania się z fiskusem. Ten formularz zawiera wszystkie podstawowe dane dotyczące podatnika, czyli jego dane osobowe oraz adresowe, a także przede wszystkim niezbędne obliczenia osiąganych przychodów bądź strat. Osoba, która pierwszy raz rozlicza się za pomocą PITu 37 2017 może nie być do końca pewna, czy na pewno korzysta z prawidłowego formularza zeznania podatkowego. Takie informacje najlepiej jest uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym, bądź też za pośrednictwem portali internetowych, które zawierają wszelkie niezbędne informacje dotyczące formularza PIT, więc także te, dla kogo przeznaczony jest PIT37.

Ogólnie rzecz ujmując formularz PIT 37 dotyczy podatników, którzy w danym roku podatkowym otrzymali przychód z tytułu stosunku pracy, świadczeń emerytalnych czy rentowych, umów o dzieło oraz zlecenie, praw autorskich, stypendiów. Ważne jest jednak, by wszystkie te środki były uzyskane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dochód osiągnięty za granicą należy rozliczyć z odpowiednim urzędem skarbowym w kraju, gdzie pracowano (ponieważ najpewniej obowiązują tam inne stawki opodatkowania, niż to ma miejsce w Polsce). Jeśli w danym roku jednostka pracowała dla kogoś w ramach jakiekolwiek zobowiązania prawnego, ma obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym. Wiele osób myśli, że jeśli na przykład pracowała przez weekend w ramach umowy o dzieło, to nie jest zobligowana do rozliczanie za pomocą PITu 37 formularza, ponieważ kwota jest bardzo mała, a czas pracy krótki. Nawet dochód w wysokości 10 złotych w ciągu roku musi być wykazany za pomocą druków PIT.

Po ustaleniu, że druk PIT 37 jest odpowiedni, należy do uzupełnić, najczęściej ręcznie. Zajmuje to czas i wymaga dużych pokładów cierpliwość i zaangażowania. Łatwo o pomyłkę, co frustruje, tym bardziej, że w takim przypadku należy wypełnić druk jeszcze raz. Można skorzystać z ułatwienia, jakie dostarcza program do rozliczania pitów.  Aplikacja komputerowa jest czytelna, program dokonuje potrzebnych obliczeń, które sprawiają największe problemy podatnikom. Po wypełnieniu można  formularz zanieść osobiście do urzędu skarbowego.  Od pewnego czasu można wysłać go również za pośrednictwem Internetu, bezpośrednio do urzędu skarbowego- za sprawą systemu e-deklaracje. Wysłanie PITu 37 formularza, nawet w ostatnim dniu preferowanego czasu, jest możliwe, ponieważ zeznanie dociera do danej instytucji w rzeczywistym czasie.

Druki PIT objęte są bardzo ścisłym terminem składania w urzędach skarbowych. Należy być bardzo czujnym i pilnować tych terminów, ponieważ ich przekroczenie wiąże się z nieprzyjemnościami dla podatnika. PIT 37 druk musi być złożony do 30 kwietnia, po zakończeniu danego roku podatkowego. Rozliczając się za pomocą PITu 37 2017 konieczne jest, by formularz fizycznie znalazł się w urzędzie najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku. Nie dopełnienie tej formalności skutkuje karnymi odsetkami, nałożonymi na podatnika, za każdy dzień zwłoki.

 

 PIT 36 druk skierowany do podatników prowadzących działalność gospodarczą. Pod warunkiem, że spełniali choć jedno kryterium:

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
 • uzyskali przychody od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
 • uzyskali przychód ze źródeł przychodów położonych za granicą;
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek;

Uzyskane w ten sposób dochody ujmuje się w zeznaniu rocznym PIT-36.

 


 

PIT 36 L- tzw. podatek liniowy, czyli formularz dla podatnika, który uzyskał dochody opodatkowane podatkiem liniowym:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 


 

PIT 38 druk dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jeśli w przypadku objęcia udziałów, w zamian za wkład pieniężny, dochód nie wystąpi, wtedy nie trzeba składać PITu-38. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że w zeznaniu należy wykazać kwoty należne, choćby nie były jeszcze otrzymane. Nie wszystkie kwoty wykazane w Picie-8C należy wykazać w Picie-38. Niektóre mogą być zwolnione z podatku.

 


 

PIT 39- druk przeznaczony jest dla podatników,

którzy za rok podatkowy 2017 uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych, lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowanych na zasadach, o których mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

 

Pobierz aktywny formularz już dziś, a zobaczysz, że roczne rozliczenie PIT będzie dla Ciebie przyjemnością