Rozliczenie podatkowe 2017

Co to jest umowa dożywocia,

jak naliczyć od niej podatek dochodowy

 

PITy 2017 i problemy związane z rozliczeniami zbliżają się nieuchronnie. Każdego roku, rozwiązując deklaracje podatkowe, zastanawiamy się nad kwestiami, z którymi dotychczas się nie zetknęliśmy. To między innymi kwestie związane z wszelkimi umowami, niekiedy bardzo zobowiązującymi – jak np. umowa dożywocia. Podczas rozliczania deklaracji można skorzystać z bardzo funkcjonalnego narzędzia, jakim jest PIT 2017 program, dzięki któremu podatnik szybko i bez większych problemów podsumuje i podliczy cały mijający rok podatkowy. Rozliczenie roczne 2017 program posiada rozbudowane funkcje, w tym opcję pomocy, która prowadzi przez proces rozliczeniowy, prosząc o kolejne informacje o podatniku i jego finansach. Nie ma także konieczności wychodzenia z domu – można skorzystać z elektronicznego rozliczenia PIT za 2017 rok.

 

Podejmując kwestię umowy dożywocia, należy wyjaśnić, czym ona właściwie jest i kogo obejmuje? Jest to nietypowa umowa przenosząca własność konkretnej nieruchomości z właściciela na nabywcę, a nabywca zobowiązuje się zbywcy (lub bliskiej mu osobie) dożywotnie utrzymanie (np. dostarczanie jedzenia, ubrania, światła, opału oraz zapewnienie pomocy i pielęgnacji w chorobie oraz organizowanie pogrzebu). Należy dodać, że zbywcą może być tylko osoba fizyczna posiadająca nieruchomość – ziemię, budynek, lub lokal będący przedmiotem własności, albo udział we współwłasności określonej przestrzeni.

 

Umowa dożywocia zawarta pomiędzy stronami powinna regulować wszelkie wątpliwe kwestie wzajemnych relacji, między innymi precyzować rodzaj i wielkość świadczeń, a także określać zmiany w zobowiązaniach, w razie wygaśnięcia prawa dożywocia. Po rozwiązaniu umowy dożywocia nabywca ma prawo dochodzić od zbywcy zwrotu kosztów poczynionych względem nieruchomości w okresie, gdy był jej właścicielem. Zbywca, zwany także dożywotnikiem, nie może skorzystać z roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie nabywcy z nieruchomości. Precyzyjnie spisana umowa dożywocia jest bardzo istotna również dlatego, że często po śmierci zbywcy pojawiają się osoby, które roszczą sobie prawa do własności danej nieruchomości.

 

Pojawia się także kolejne pytanie – jak uregulować taki typ umowy w sytuacji elektronicznego rozliczenia PITu? Otóż z tytułu umowy dożywocia należy wypełnić PIT na takich samych zasadach, jak przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Przychodem jest wartość rynkowa ziemi, lokalu lub budynku, którą należy doprecyzować na podstawie danych cen rynkowych. Należy dodać, że umowa dożycia jest odpłatna i wzajemna, co według przepisów podatkowych stanowi formę odpłatnego zbycia, dlatego też następuje opodatkowanie stawką 19%.

 

Rozliczenia można dokonać za pomocą PIT 2017 programu, dzięki któremu bez większych problemów podatnik uzupełni niezbędne informacje i rozliczy swoją deklarację. Ponadto, rozliczenie roczne 2017 program daje opcję, dzięki której rozliczymy się bez wychodzenia do urzędu skarbowego. To rozwiązanie, zwane także elektronicznym rozliczeniem PIT, od kilku lat służy Polakom. Ważne, by pamiętać, że umowa dożywocia podlega rozliczeniu i należy wykazać ją wypełniając PITy 2017.