Rozliczenie podatkowe 2017

Jak  w Picie 37 przekazać 1 procent podatku na OPP

 

Podatnicy rozliczający się z fiskusem na podstawie formularza PIT 37 druk mają możliwość przekazać jeden procent podatku, który zasili konto organizacji pożytku publicznego (OPP). Żeby do zrobić należy wypełnić część H w Picie. Należe w niej określić nazwę organizacji, której chcemy przekazać 1 procent 2017, a także podać jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W zeznaniu podaje się także kwotę, o jakiej przekazanie wnioskuje podatnik; co  ważne- nie może ona przekraczać jednego procenta z kwoty, która została obliczona w pozycji 120 deklaracji (należny podatek). Kwota ta powinna zostać zaokrąglona w dół, z dokładnością do dziesięciu groszy.

 

Aby jeden procent podatku został przekazany OPP, trzeba pamiętać aby dokonać rozliczenia z fiskusem w wyznaczonym ustawowo terminie, którym dla podatników składających PIT 37 druk jest ostatni dzień kwietnia. Po tym terminie nie ma możliwości przekazania części swojego podatku na wybrane cele. Warto jest jednak wiedzieć, że jeżeli do końca maja zostanie złożona korekta do PITu, to  można w niej także wykazać jakiej organizacji pożytku publicznego pragnie się przekazać jeden procent podatku.

 

Kolejny warunek to wpłacenie całości należnego podatku, co przerzuca obowiązek przekazania pieniędzy na urząd skarbowy, który dokonuje przelewu na konto wskazanej organizacji, odejmując koszty przelewu od przekazywanej przez podatnika kwoty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jednostka  składa więcej niż jeden formularz PIT może w każdym z nich wskazać inną OPP. Zatem jeżeli poza dochodami wykazywanymi w formularzu PIT-37 osoba uzyskała też dochody z innych źródeł, wykazywane w którymś z pozostałych rodzajów formularzy, to daje możliwość wsparcia więcej niż jednej organizacji.

 

Żeby bezproblemowo wypełnić deklarację podatkową, a także wyliczyć wysokość podatku, który można przekazać, warto jest wykorzystać PITy 2017 programu. Już w zeszłym roku darmowy program był bardzo chętnie wykorzystywany przez podatników, ze względu na przejrzysty interfejs i łatwość w obsłudze. Żeby wypełnić rubryki związane z przekazaniem części należnego podatkumożna skorzystać z funkcji OPP lista, gdyż program ten posiada bazę wszystkich organizacji, które w terminie uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Podobny wykaz udostępniany jest także na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Organizacją, na którą warto zwrócić uwagę podejmując decyzję o przekazaniu jednego procenta podatku, jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Jest to organizacja promująca szeroko pojętą idee ekologicznego trybu życia, starająca się uświadomić społeczeństwu, że ochrona przyrody jest bardzo ważna. Fundacja edukuje w tematach ekologicznych dzieci i młodzież; szkoli także nauczycieli, którzy następnie będą promować w placówkach oświatowych społeczeństwo obywatelskie. Fundacja przygotowuje także wyjazdy wakacyjne – zielone szkoły, obozy – dla dzieci, których rodziców nie stać na taki wydatek. Poprzez swoją działalność organizacja wyraża swoją definicję ważnych pojęć, takich jak: kultura, tolerancja, zdrowe środowisko.