Rozliczenie podatkowe 2017

Student z PITem 37

 

Studenci coraz częściej podejmują pracę jeszcze w trakcie studiów, ponieważ mają świadomość, że doświadczenie zawodowe stanowi ich przewagę w procesie poszukiwania pracy, jako absolwent. Dlatego też studenci uczestniczą w stażach i praktykach, zatrudnieni w formie umowy o dzieło, umowy zlecenia, bądź tradycyjnej umowy o pracę. Dochody z wymienionych rodzajów umów objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wykazywane przez podatnika w Picie 37 druku. Jeżeli student za pracę, (niezależnie od tego, czy są to praktyki, staż, czy umowa o pracę), otrzymuje wynagrodzenie, to ma obowiązek złożyć we właściwym urzędzie skarbowym rozliczenie roczne 2017, gdyż status studenta nie powoduje zwolnienia z obowiązku podatkowego. Druki PIT 2017 można pobrać zarówno w urzędzie skarbowym, jak i z Internetu. Jeżeli student nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, w większości przypadków będzie się rozliczał z fiskusem przy pomocy formularzu PIT 37.

 

Poza opodatkowaniem normalnych dochodów, studenci często mają wątpliwości co do opodatkowania otrzymywanych zapomóg i stypendiów. Jeżeli student otrzymuje jedynie stypendium, bądź zapomogę, formularz PIT 2017 nie musi być przez niego składany. Co bardzo istotne- na zwolnienie z podatku nie ma wpływu charakter studiów, wiek studenta, a także rodzaj uczelni na jakiej on studiuje.

 

Podsumowując: składanie deklaracji podatkowych jest konieczne zawsze wtedy, gdy student osiąga dochód w wynikający z jego zatrudnienia (niezależnie od tego jaką formę na to zatrudnienie). Jeżeli student osiąga tzw. dochody kapitałowe, również musi zapłacić od nich odpowiedni podatek i złożyć w urzędzie formularz PIT-38.