Rozliczenie podatkowe 2017

Co należy zrobić, gdy ma się ujemny dochód


Dochodem nazywamy przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Z wystąpieniem ujemnego dochodu mamy do czynienia wtedy, gdy poniesione koszty przewyższają osiągnięty przychód. Osiągnięcie ujemnego dochodu nazywane jest powszechnie stratą. Jeśli wypełniając PITy 2017 okaże się, że po podsumowaniu całego roku, osiągnęliśmy stratę, a nie zyska – nadal musimy składać roczne zeznanie podatkowe. Podatnik, który dostarczy do urzędu skarbowego rozliczenie roczne wykazujące stratę, będzie miał możliwość pomniejszenia dochodu, który osiągnie w latach kolejnych, o udokumentowane wcześniej straty.

 

Umniejszanie dochodu o straty z lat poprzednich musi mieć miejsce wedle określonych reguł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dochodu do opodatkowania, możliwe jest odliczenie maksymalnie pięćdziesięciu procent wykazanej wcześniej straty. Zatem najkrótszy okres, w jakim można dokonać odliczenia strat, wynosi dwa lata. Ponadto należy pamiętać o tym, że każda strata może być uwzględniana jedynie w pięciu kolejnych zeznaniach podatkowych. Jeżeli nie wiemy jak odliczyć straty w formularzach podatkowych, powinniśmy pobrać z Internetu darmowy program PIT 2017. Jest to komputerowa aplikacja przy pomocy, której poprawnie wypełnimy wszystkie formularze podatkowe.

 

Gdy wypełniając PITy 2017 zdecydujemy się na odliczenie strat z lat ubiegłych, musimy mieć na uwadze, że można je odliczać jedynie od przychodów z tego samego źródła. Oznacza to, że jeżeli osiągnęliśmy stratę z działalności gospodarczej (rozliczanej np. na formularzu PIT-36), będziemy mogli o nią pomniejszyć jedynie dochód osiągnięty z tej działalności. W momencie, gdy w formularzu PIT-38, wypełnionym przez program do rozliczania PITu 2017, wykazaliśmy stratę z inwestycji o charakterze kapitałowym, jej odliczenie będzie możliwe tylko wtedy, gdy w kolejnych latach osiągniemy zyski kapitałowe.