Rozliczenie podatkowe 2017

Podpis elektroniczny w formularzu PIT 37

 

Elektroniczne rozliczenie PITu 2017 nie wymaga już podpisu elektronicznego, a podatnik identyfikowany jest przez system składania deklaracji tak zwany numerem referencyjnym zeznania. Numer ten powstaje na bazie danych zawartych w składanej deklaracji, takich jak Numer Identyfikacji Podatkowej, data urodzenia, imię oraz nazwisko, a także kwota przychodu z zeznania złożonego przez podatnika w roku poprzednim. Dlatego też do wypełnienia e-deklaracji konieczne jest przygotowanie PITu z roku poprzedniego, gdyż bez tej wartości nie będzie można wysłać e-deklaracji przez Internet. Przy rozliczaniu się z małżonkiem zanim możliwe będzie złożenie zeznania przez Internet konieczne jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym druku UPL-1, na którym małżonek upoważnia do rozliczenia się również w jego imieniu. Bardzo istotne jest zachowanie prawidłowej kolejności: najpierw złożenie druku upoważnienia, a dopiero potem deklaracji internetowej.

 

Podpis elektroniczny to dane zapisane w postaci elektronicznej. Dane, które wraz z innymi informacjami są podawane podczas składania podpisu elektronicznego, muszą stanowić spójną całość, gdyż jedynie wtedy będą potwierdzać tożsamość osoby, która złożyła podpis. Jeżeli spełnione są wszystkie konieczne warunki, to podpis w elektronicznym rozliczeniu PITu 2017 jest traktowany tak samo jak podpis własnoręczny (jednak są sytuacje, w których zastąpienie podpisu własnoręcznego podpisem elektronicznym nie jest możliwe). Podpis elektroniczny jest niepowtarzalny i przyporządkowany konkretnej osobie, składa się przy pomocy specjalnie do tego skonstruowanych urządzeń gwarantujących użytkownikowi pełne bezpieczeństwo.

 

W przeszłości przy rozliczeniu podatkowym 2017 drogą elektroniczną, konieczne było posiadanie tak zwanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (jest on składany przy użyciu specjalnego urządzenia i certyfikatu kwalifikacyjnego). Urządzenie nie było tanie, dlatego też rzadko składano sprawozdanie podatkowe przez Internet.

 

Obecnie do zdalnego rozliczenia z urzędem skarbowym nie jest już konieczne posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w związku z likwidacją tego utrudnienia należy się spodziewać, że rozliczenie PIT 2017 będzie w zdecydowanie większym stopniu dokonywane przez podatników przez Internet. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w 2018 roku wszystkie formularze PIT będzie można wygenerować na komputerze i wysłać drogą elektroniczną. Organy podatkowe liczą na to, że spora liczba podatników zdecyduje się zamienić PIT druki takie jak PIT 37 druk, czy PIT 36 druk, wypełniane ręcznie, na e-deklarację.

 

Rozliczenia z fiskusem drogą internetową możemy dokonać na dwa sposoby:

  • przy pomocy aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, którą pobrać możemy z naszych stron www.

  • poprzez wypełnienie formularzy, które udostępniane są także na naszej stronie internetowej.

Cała procedura rozliczania, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na pobranie programu, czy na wypełnienie interaktywnego formularza (wybrać możemy odpowiedni dla siebie PIT 37 formularz, PIT 36 formularz, PIT 38 formularz, PIT-28 formularz lub PIT-16A formularz), jest całkowicie bezpłatna. Niewątpliwą zaletą wypełniania e-deklaracji jest fakt, że aplikacja automatycznie sprawdza ewentualne błędy (jeżeli formularz jest niepoprawnie wypełniony jego wysłanie jest niemożliwe) i oblicza, jaki dochód jednostka osiągnęła podczas roku podatkowego oraz jaki podatek z tego tytułu powinna zapłacić. Przy pomocy internetowego systemu można złożyć deklarację, a także, w razie konieczności, dokonać jej korekty. 

PITy 2017 program pobierz z naszej witryny.