Rozliczenie podatkowe 2017

Czy każdy osobiście musi złożyć PIT 37 druk

 

Deklarację podatkową w formie PITu 37 druku składają podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego uzyskiwali dochody na podstawie różnego rodzaju umów. W związku z tym istnieją dwie dostępne dla nich formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Pierwszą z nich jest osobiste złożenie deklaracji podatkowej w postaci druku PIT-37.

 

Drugą opcją jest dokonanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem płatnika. Jeżeli decydujemy się nie wypełniać druk, to musimy pamiętać o tym aby złożyć stosowne oświadczenia (PIT-12), w którym poinformujemy, zarówno urząd skarbowy, jak i płatnika o tym, że nie będziemy składać PITu 37 formularza.

 

Termin składania oświadczenia PIT-12 upływa zawsze 10 stycznia roku, który następuje po roku podatkowym, którego dotyczyć będzie składana deklaracja (w tym roku obowiązuje termin 10 stycznia 2018). Płatnik dokonujący rozliczenia za pracownika, wypełnia w tym celu formularz PIT-40 w dwóch egzemplarzach – jeden z nich dostarcza do urzędu skarbowego, a drugi daje pracownikowi. Ostatecznym terminem, w którym muszą być złożone formularze PIT 2017, pozwalające na rozliczenie pracownika przez płatnika, jest ostatni dzień lutego.

 

Nie wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z rozliczenia z urzędem skarbowym za pośrednictwem płatnika, prawo to przysługuje jedynie osobom, które w trakcie roku podatkowego były zatrudniane tylko przez jednego płatnika. Oznacza to, że jeżeli osoba pracowała w dwóch miejscach – uzyskując dochody z dwóch różnych źródeł- będzie musiała złożyć deklarację podatkową osobiście, a składanie oświadczenia PIT będzie bezpodstawne, gdyż wymaga ono potwierdzenia, że dochody uzyskiwane były tylko u jednego pracodawcy.

 

Ważnym ograniczeniem, które pojawia się w przypadku rozliczania przez pracodawcę jest także brak możliwości skorzystania z różnego rodzaju ulg. W związku z tym, jeżeli jednostce przysługują ulgi – zarówno od dochodu, jak i od podatku, i podatnik chce z nich skorzystać- będzie musiał wypełnić PIT-37 druk samodzielnie. Rozliczenie się z pośrednictwem płatnika wyklucza także możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

 

Przepisy podatkowe pozwalają na złożenie formularza PIT 37 nawet wtedy, gdy pracodawca dokonał rozliczenia naszych dochodów przy pomocy formularza PIT 40. Jeżeli podatnik zdecydował się na skorzystanie z ulgi i pomniejszenie podstawy opodatkowania, lub też kwoty należnego podatku, lub jeżeli okaże się, że dużo korzystniejsze będzie dla niego rozliczenie się z mężem bądź żoną, to zawsze możemy dostarczyć do właściwego urzędu zeznanie podatkowe PIT 37 druk.

 

Termin składania deklaracji PIT 37 upływa w tym roku wyjątkowo 2 maja 2018, gdyż 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy (sobotę). Jeżeli urząd skarbowy otrzyma dwie deklaracje – jedną złożoną osobiście przez podatnika, a drugą złożoną w jego imieniu przez płatnika, istotne będą dla niego informacje zawarte w formularzu PIT 37.

 

W przypadku rozliczania się za pośrednictwem płatnika należy zawsze pamiętać, że jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyska się  także przychody z innych źródeł opodatkowane, na przykład w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, to zawsze jest obowiązek złożenia adekwatnego do rodzaju opodatkowania formularza podatkowego, we właściwym dla niego terminie. Rozliczenie przez pracodawcę zwalnia jedynie z konieczności składania w urzędzie skarbowym PITu 37 formularza, płatnik może rozliczyć za nas tylko i wyłącznie dochody uzyskane za jego pośrednictwem.