Rozliczenie podatkowe 2017

Czy nieterminowe złożenie PITu-37

jest przestępstwem?

 

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone dwa terminy, do kiedy określone formularze podatkowe mają być złożone w urzędzie skarbowym:

  • druk: PIT-28, PIT-16A oraz PIT-19A - należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie,

  • druk: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, oraz PIT-39 - należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie.

Ponadto obowiązkiem pracodawcy, jest złożenie za pracownika PITu-40, a obowiązkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest złożenie za pracownika PITu-40A. Zarówno pracodawca, jak i ZUS, muszą dostarczyć owe formularze do urzędu skarbowego nie później niż do końca lutego.

 

Terminowe wypełnienie druku PIT- 37, jakim jest złożenie deklaracji rocznej, jest bardzo ważne, gdyż przekroczenie ustawowych terminów jest traktowane jako wykroczenie skarbowe. Oznacza to, że urząd skarbowy ma prawo nałożyć karę w postaci mandatu w przypadku przekroczenia terminów składania poszczególnych formularzy PIT.

 

Warto wiedzieć, że złożenie obowiązku podatkowego później niż do końca kwietnia, nie jest jednoznaczne z karą finansową. Aby tego uniknąć należy złożyć w urzędzie skarbowym, odpowiadającym miejscu zameldowania podatnika, akt czynnego żalu. Jest to forma pisemna przyznania się do popełnionego czynu oraz wyrażenie chęci dopełnienia zaniedbań obywatelskich. W przypadku nieterminowego rozliczenia, podatnik przyznaje się do niezłożenia deklaracji podatkowej, oraz do tego, że nie wpłacił na konto urzędu podatkowego należnego podatku. Aby czynny żal był skuteczny, podatnik musi przyznać się do winy zanim urzędnicy dopatrzą się braku zeznania rocznego. Ponadto konieczne jest także niezwłoczne złożenie właściwych formularzy podatkowych oraz zapłacenie podatku dochodowego, wraz z ewentualnymi odsetkami (ale tylko wtedy, gdy wynoszą one więcej niż 6,60 zł).