Rozliczenie podatkowe 2017

Czy osoba niepełnoletnia może sama złożyć PIT 2017?

 

Rozliczanie się z urzędem skarbowym należy do obowiązków każdego podatnika, który w danym roku podatkowym otrzymywał jakikolwiek dochód. Można się jednak zastanawiać nad tym, czy PIT 2017 musi być bezwzględnie składany przez wszystkich, również przez osoby niepełnoletnie, które coraz częściej uzyskują dochody pochodzące z różnorodnych źródeł.

 

Do wystawiania formularzy zeznań podatkowych można w każdym przypadku wykorzystać program PIT 2017, który szybciej generuje finalny dokument. Wiele osób obawia się tego, że PITy 2017 online nie są tak samo ważne, jak papierowe druki. Należy pamiętać o tym, że zeznania pochodzące z darmowego programu do rozliczania PIT 2017 są analogiczne do druków pit wystawianych ręcznie. Nie należy się również bać trudności związanych z obsługą programu komputerowego do generowania PITów. W aplikacji dostępna jest instrukcja PIT- 37, która krok po kroku pokazuje, w jaki sposób wystawiać poszczególne druki, by były prawidłowe oraz dotarły do wskazanego urzędu skarbowego w terminie.

 

Dochody małoletnich stanowią specyficzną grupę, ponieważ mogą być rozliczane w dwojaki sposób. W większości przypadków dochody, które są uzyskiwane przez osoby małoletnie (które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia) powinny być rozliczane przez rodziców lub opiekunów, wówczas dorośli są zobowiązani dostarczyć formularz PIT 2017 do wybranego urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika z zapisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie dochody osób małoletnich są doliczane do dochodów uzyskiwanych przez ich rodziców.

 

Istnieje jednak kilka wyjątków, które powodują, że program PIT 2017 może być wykorzystywany oddzielnie przez osoby niepełnoletnie i ich opiekunów. Przykład takiej sytuacji stanowią dochody z pracy jaką podjęło dziecko, kiedy małoletni pracuje sezonowo, w ramach umowy o dzieło czy też umowy zlecenie i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wówczas nie ma potrzeby, by rodzice używali darmowego programu do rozliczania PIT 2017 za dziecko, ponieważ może ono wyliczyć należny podatek samodzielnie. PIT-37 instrukcja wskaże podatnikom, jakie grupy dochodów dzieci powinny być rozliczane za pośrednictwem rodziców, a jakie osoba małoletnia może wykazać sama.

 

Z zasady poniższe przychody dzieci dolicza się do rozliczenia podatkowego rodziców:

  • dochody z praw majątkowych (między innymi zaległe wynagrodzenie za zmarłego rodzica, które jest wypłacane przez zakłady pracy);

  • dochody z rent;

  • dochody z kapitałów pieniężnych;

  • dochody z najmu, jeśli to rodzicom przysługuje prawo do poboru pożytku z tych tytułów.

 

PIT 2017, który może być wypełniany samodzielnie przez małoletnie dziecko, musi uwzględniać dochody pochodzące z następujących źródeł:

  1. z pracy małoletniego, tzn. ze świadczonej przez niego pracy wynikającej:

  • ze stosunku prac ( o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

  • z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło);

  • z praktyk uczniowskich;

  1. ze stypendiów różnego rodzaju, to jest takich, których podstawę stanowi ustawa lub też umowa cywilnoprawna,

  2. z przedmiotów, które są przekazywane małoletnim do swobodnego użytkowania (mogą to być ruchomości- zabawki, sprzęt sportowy, książki itp.).

Wyżej wymienione dochody osiągane przez małoletnich nie mogą być doliczone do dochodów rodziców i należy je złożyć jako odrębne zeznanie na imię i nazwisko konkretnego dziecka. Taki formularz jest podpisywany w imieniu dziecka przez rodziców i może być wypełniony przez dorosłego.