Rozliczenie podatkowe 2017

Czy urząd skarbowy może nie zwrócić nadpłaty podatku

z rozliczenia rocznego 2017?

 

Podatnicy, którzy w swoim zeznaniu podatkowym wykazali, że pobrane od nich w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych są wyższe niż by się należało, mają prawo do uzyskania zwrotu nadpłaconej kwoty. Istnienie nadpłaty wynika z przysługujących podatnikom ulg i odliczeń, które nie są uwzględniane podczas obliczania wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

 

Obowiązkiem urzędu skarbowego jest zwrócenie kwoty nadpłaty, którą wykazuje rozliczenie roczne 2017 (o ile oczywiście jest ona prawidłowa), w ciągu trzech miesięcy od momentu, w którym urząd skarbowy PIT 37 otrzymał. Jeżeli zeznanie podatkowe zostało błędnie wypełnione i konieczna jest korekta PIT 37 - czas na zwrot nadpłaty liczony jest od momentu złożenia korekty. Nadpłata może zostać zwrócona bezpośrednio na konto bankowe podatnika lub przekazem pocztowym (od wysokości zwracanej kwoty odejmowane są koszty przekazu pocztowego). Wybór formy zwrotu zależy od podatnika.

 

Istnieją sytuacje, w którym urząd skarbowy nie ma obowiązku zwrócenia podatnikowi nadpłaty podatku. Możemy wśród nich wymienić:

  • posiadanie niezapłaconych mandatów drogowych;

  • prowadzenie egzekucji należności cywilnoprawnych przez komornika;

  • posiadanie długów w urzędzie skarbowym.

W przypadku istnienia któregokolwiek z powyższych zadłużeń nadpłata podatku zostanie automatycznie przeznaczona na ich spłatę.

 

Urząd skarbowy nie ma obowiązku informowania podatnika o tym, że nadpłata podatku nie zostanie zwrócona. Dlatego jeżeli przez długi czas nie otrzymujemy zwrotu, powinniśmy skontaktować się z urzędem skarbowym w celu ustalenia co stało się z naszą nadpłatą. Jeżeli posiadamy jakieś długi - zapewne została ona przeznaczona na ich uregulowanie; jeżeli natomiast nie posiadamy długów, brak zwrotu może wynikać z błędu urzędu skarbowego – w takiej sytuacji, po interwencji, otrzymamy zwrot nadpłaty wraz z odsetkami za zwłokę.