Rozliczenie podatkowe 2017

Na jakim druku PIT wykazujemy dochody kapitałowe osiągnięte w 2017 roku?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody o charakterze kapitałowym są opodatkowane 19% ryczałtową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, że dochodów tego typu nie sumuje się z dochodami z innych źródeł, należy rozliczyć je oddzielnie na druku PIT-38 i jako rozliczenie PIT 2017 złożyć kilka formularzy podatkowych wraz z odpowiednimi załącznikami.

Na formularzu PIT-38 podatnik powinien wykazać dochody, które osiągnął w danym roku z tytułu:

  • odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,

  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Ostateczny termin złożenia formularza PIT-38 za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r. Rozliczenie ulega przedawnieniu w tym samym termine co pozostałe pity 2017 – 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu najlepiej przechowywać zarówno zeznanie, jak i dokumentację potwierdzającą, że podatek został naliczony prawidłowo, gdyż przez upływem okresu przedawnienia fiskus może w każdej chwili zażądać przedstawienia powyższych dokumentów.

Jeżeli będziemy się rozliczać z dochodów kapitałowych po raz pierwszy i nie wiemy jak poprawnie wypełnić deklarację, możemy pobrać z Internetu program pit 2017, który przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości należnego podatku krok po kroku. Po wypełnieniu formularza, będziemy mogli zadecydować w jaki sposób dostarczymy zeznanie do urzędu skarbowego. Jeżeli preferujemy formę papierową, wypełniony formularz drukujemy i zanosimy osobiście lub wysyłamy pocztą. A jeśli lubimy wygodę, wysyłamy deklarację w formie elektronicznej.