Rozliczenie podatkowe 2017

Druki PIT 2017, co zrobić jeśli nie otrzymało się PITu-11

 

Formularze PIT 2017 powinny być rozliczane przez każdego podatnika, który w roku 2017 otrzymał jakikolwiek dochód lub też poniósł stratę. Jednak odpowiednie wypełnienie zeznania podatkowego powinno odbywać się na podstawie dokumentu, który każdy pracownik otrzymuje od pracodawcy, czyli druk PIT 11. Na tym formularzu zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące zawodowej działalności jednostki, łącznie z wysokością przychodów, a także składkami odprowadzanymi przez płatnika- pracodawcę pracownika z danego roku rozliczeniowego. Na podstawie danych zamieszczonych na druk PIT 11 można prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe oraz obliczyć konkretną stawkę podatkową.

 

Najczęściej druki PIT 2017 od pracodawców otrzymuje się ze sporym wyprzedzeniem, tak by mieć czas na spokojne i rzetelne rozliczenie. Niektórzy otrzymują je na początku roku kalendarzowego, tak by do obowiązkowego 30 kwietnia mieć czas na rozliczenie. Może się jednak zdarzyć, że PITy formularze 2017, a szczególnie PIT-11, po prostu do nas nie dotrze. Warto zaznaczyć, że taki dokument przesyłany jest drogą pocztową, istnieje więc ryzyko zagubienia listu, co może urtudnuć dokonać rozliczenia. Warto pamiętać więc o tym, że jeśli długo nie przychodzi formularz informacyjny PIT-11, to znaczy, że mógł po prostu zaginąć. Na początku warto udać się do płatnika, by wyjaśnić zaistniałą sytuację.

 

Sytuacja, gdy nie dotarły do podatnika jego informacyjne deklaracje PIT, nie zwalnia z obowiązku corocznego rozliczania się. Mimo, że takie problemy nie powstały z winy podatnika, a ze strony płatnika, to na podatnika spadną ewentualne konsekwencje nierozliczenia się w terminie. Formularz PIT musi być bezwzględnie wypełniony do ustalonego terminu, tak by urząd skarbowy otrzymał należne mu dokumenty. W sytuacji, gdy informacja PIT 11 nie dotarła do pracownika, to nadal jest obowiązek wypełniania formularza PIT 2017. Według pracowników urzędów skarbowych nie ma żadnej ulgi dla osób bez należytej informacji. Twierdzą oni, że druki PIT 2017 i tak muszą być wypełnione, nawet na podstawie jedynie wiedzy podatnika. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ponieważ dany pracownik otrzymuje stosowne informacje, dotyczące swojego dochodu, między innymi umowę o pracę, przekazy, świadectwa pracy i tym podobne dokumenty, od swoich pracodawców. Właśnie dzięki nim jednostka może, przynajmniej w sposób ogólny, wypełnić zeznanie podatkowe. Druk PIT 11 na pewno prędzej czy później dotrze pod adres pracownika, co da możliwość złożenia ewentualnej korekty do wcześniejszego druku. Ważne jest jednak to, by  druki PIT wylądowały w odpowiednim terminie w urzędach skarbowych, aby nie narażać się na niepotrzebne, i bardzo dotkliwe, kary. Korektę do zeznania ma prawo złożyć każdy, dlatego nie należy się obawiać, że źle wypełniony PIT wiąże się z olbrzymimi konsekwencjami.

 

Składając PITy formularze 2017 warto jednak poinformować naczelnika urzędu o zaistniałych problemach. W niektórych, skrajnych sytuacjach, może on nawet zarządzić kontrolę skarbową, aby sprawdzić przepływ dokumentów między płatnikiem, a danymi pracownikami. Dla podatnika najważniejsze jest wiedzieć, że deklaracje PIT 2017 powinny być złożone, nawet w sytuacji, gdy nie otrzymał on druku PIT 11 w terminie. Wszystkie zaświadczenia czy poświadczenia wypłat należy przechowywać przez co najmniej rok czasu, ponieważ mogą być one niezbędne w sytuacjach rozliczenia formularza PIT i nie narażenia się na sankcje z tytułu niedopełniania tego obowiązku.