Rozliczenie podatkowe 2017

Druki PIT 2017 – PIT 36 a PIT 37 druk

 

Podatniku, serwis www.aktywnedruki.pl powstał po to, aby umożliwić łatwe rozliczenie PITu 2017. Można tutaj znaleźć wszystkie druki PIT 2017, a także PITy 2017 program, który pomaga rozliczyć, między innymi, PIT 37 druk i PIT 36.

 

Przedsiębiorcy, podnajemcy oraz dzierżawcy, bez względu na liczbę źródeł przychodów, od lat wypełniają PIT 36. Od stycznia 2018 wszystkie najważniejsze formularze PIT 2017 będą miały zmieniony wzór. Podstawowe zasady korzystania z druku pozostają jednak takie same – zakres adresatów, wykaz możliwych załączników oraz ulg i odliczeń od dochodu lub podatku.

 

PIT-36 druk adresowany jest do tych podatników, którzy prowadzili w 2017 roku pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej, bądź, jak dalej głosi ustawa, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Mogą oni czerpać zyski z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach. Zyski z powyżej wymienionych źrodeł, również wliczają się do przychodów. W art. 30 ustawy o Picie mowa też o należnym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości i praw spółdzielczych oraz remanencie likwidacyjnym w grudniu roku podatkowego- są to kolejne warunki do spełnienia, by móc rozliczać się przy pomocy PITu 36.

 

Ważne! Podatnik składający pit-36 druk może być zobowiązany do złożenia oprócz pit-36 również pit-38 i pit-28, w zależności od sytuacji.

 

Jak wszystkie pozostałe druki pit 2017, pit 36 formularz składany jest wraz ze specjalnymi załącznikami, które między innymi są podstawą do starania się o ulgę podatkową. I tak, załącznik PIT/B służy przekazaniu fiskusowi informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Załącznik PIT/D wiąże się z możliwością odliczenia wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, bo należy w nim wpisać informacje dotyczące tych wydatków. W PIT/M przekazuje się informacje o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców, a w PIT/Z - o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Wart szczególnej uwagi jest PIT/O, w którym wykazuje się odliczenia min. z darowizn, ulgi internetowej, ulgi na dzieci, czy ulgi rehabilitacyjnej. Z kolei PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, które składają podatnicy, którzy dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego. Podatnicy prowadzący działalność w specjalnej strefie ekonomicznej dołączają do zeznania załącznik SSE-R, a przedsiębiorcy sprawozdanie finansowe, jeśli byli oni zobowiązani prowadzić księgi rachunkowe.

 

Ważne! Nie wszystkie odliczenia wykazuje się w załączniku PIT/O. Przykładowo: składki ZUS, 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, straty oraz podatek zapłacony za granicą wymieniane są w głównym zeznaniu rocznym.

 

Pit-36 druk przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dotyczy również osób mieszkających dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kwestią wartą zapamiętania jest to, aby wypełnianie formularza rozpocząć od wpisania własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Wybierając rozliczenie wspólne poprzez zaznaczenie kwadratu nr 2, 3 bądź 4 wskazuje się z kolei sposób takiego rozliczenia (wspólnie z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Niedawno możliwość indywidualnego bądź wspólnego rozliczenia na pit-36 zyskali także nierezydenci.

 

Ważne! Obowiązuje rygorystyczny termin- osoby, które w 2017 roku uzyskiwały dochody gospodarcze, muszą do 30 kwietnia 2018roku złożyć w urzędzie skarbowym pit 36.

Podatniku pamiętaj że w rozliczeniu pita36 i pit 37 druk pomoże Ci aplikacja firmy Format – Pity 2017 program.