Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 37- przygotuj się do rozliczenia

 

Rozliczenia podatkowe 2017 i PIT 37 formularz muszą złożyć wszyscy Ci podatnicy, którzy w roku 2017 osiągnęli jakikolwiek dochód, bez względu na jego wysokość. Rozliczenie PIT 2017 można składać tradycyjnie na gotowych drukach dostępnych w urzędzie skarbowym, czy pobranych z naszej strony internetowej (formularze PIT), ale także można je składać elektronicznie przez PIT 2017 program do rozliczenia. Program umożliwia rozliczenie podatku za rok 2017 na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, 28A, 28B, SSE-R, RA, A, NIP-1 i NIP-3. PITy 2017 program jest zupełnie darmową aplikacją, która automatycznie pobiera uaktualnienia ze strony producenta. Można zainstalować go już teraz, nie czekając na ostatnią chwilę, czyli do końca kwietnia 2017. Program sam wyliczy podatek.

 

Jeżeli podatnik uzyskał przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej, to jest zobligowany wypełnić formularz PIT 37. Jest on adresowany zarówno do osób składających swoją deklarację podatkową samodzielnie, jak i do tych, którzy składają deklarację wspólnie z małżonkiem. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o rezydentów innego kraju, którzy w trakcie roku podatkowego uzyskali przychody na terenie Rzeczpospolitej- muszą rozliczyć się za 2017 na drukach PIT 37.


Żeby móc wypełnić PIT-37 druk w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Można także skorzystać z programu do wypełnianie PITów, który sam taki generuje formularze. PIT37 składa się z trzech stron. Do prawidłowego wypełnienia potrzebny jest numer NIP czyli Numer Identyfikacji Podatkowej- identyfikator jednostki na potrzeby urzędu skarbowego. Przy rozliczaniu się wspólnie z mężem lub żoną, ich NIP jest również potrzebny. Nie można zapomnieć także o Picie 11 – to informacja przesłana do jednostki przez firmę lub firmy, od których podatnik otrzymywał wynagrodzenie w ostatnim roku podatkowym. Przy otrzymaniu kilka formularzy PIT-11 konieczne jest zsumowanie zawartych w nich wartości. W sytuacji kiedy można skorzystać z ulg podatkowych, np.: ulgi odsetkowej, ulgi mieszkaniowej, ulga internetowa czy ulgi rehabilitacyjnej- trzeba wykazać ten fakt w załączniku PIT/O dołączanym do właściwego formularza.

 

Po zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów można przystąpić do rozliczenia. Elektroniczna wersja formularza PIT 37 wygląda identycznie jak wersja papierowa, z tym, że pola obowiązkowe do wypełnienia są zaznaczone czerwoną ramką- co nie pozwala ominąć żadnego z wymaganych pól. Wersja online  rozliczenia PIT 2017 jest o wiele lepsza od tradycyjnej, gdyż program wykonuje automatycznie wszystkie obliczenia, takie jak np. kwoty podatku, sprawdzenie, czy nie zostały przekroczone limity ulg podatkowych. Niektóre pola posiadają pomocnicze objaśnienia w postaci „chmurek”, co ułatwia zrozumienie poleceń, jakie należy wykonać.

 

Ostatnim etapem wypełniania formularza są dane autoryzacyjne. System dokonuje weryfikacji autentyczności zeznania na podstawie numeru NIP jednostki, a także danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz data urodzenia. Na samym końcu podaje się także kwotę z zeznania podatkowego za rok wcześniejszy- jest to element obowiązkowy, by móc złożyć zeznanie drogą elektroniczną. Osoby, które rozliczają się po raz pierwszy, lub te, które nie osiągnęły żadnych dochodów w roku 2009 wpisują w odpowiednią rubrykę liczbę „0”.

 

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie formularza poprzez kliknięcie przycisku „Sprawdzenie poprawności”- jeżeli nie ma błędów należy wysłać zeznanie klikając  przycisk „Wyślij PIT-37”. Dowodem złożenia zeznania jest UPO czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które można uzyskać naciskając na ikonkę „Pobierz UPO” i wpisując numer referencyjny wysłanego formularza.