Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 38 druk 2017

 

Od początku nowego roku mamy 4 miesiące, aby złożyć nasze rozliczenie podatkowe 2017. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy, którzy odkładają swoje rozliczenie PIT 2017, będą musieli zacząć myśleć o rozliczeniu z fiskusem. Z pewnością jest to spora grupa, w której nie brakuje także inwestorów giełdowych. Kampania podatkowych rozliczeń rocznych nie należy do ich ulubionego czasu, gdyż w ciągu roku nie płacą zaliczek na podatek, dlatego muszą oddać wszystko fiskusowi w wyznaczonym terminie. Zazwyczaj zwlekają do ostatniej chwili ponieważ chcą jak najdłużej obracać pieniędzmi. Ale z końcem kwietnia nie ma wyjścia i trzeba wypełnić formularz PIT 38 druk „giełdowy”.

 

Formularz PIT- 38 druk składany jest do 30 kwietnia. Dochody objęte tym zeznaniem nie podlegają wykazaniu w innych zeznaniach rocznych. W drukach PIT- 38 wykazuje się dochody lub straty uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Do zeznania zalicza się również transakcje zbycia udziałów w spółkach z o.o. oraz objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

Podatek dochodowy w PIT- 38 druk nie jest progresywny – oznacza to, że niezależnie od uzyskanych dochodów wszędzie stosuje się taką samą stawkę. 19% zapłacisz nawet od niewielkiego dochodu, ponieważ w tym rozliczeniu nie ma kwoty wolnej od podatku. Natomiast zwolniona z podatku jest sprzedaż papierów wartościowych nabytych na giełdzie przed 2004 r.

 

Inwestor wypełnia PIT- 38 formularz po otrzymaniu PIT-8C, który stanowi informację, np. z biura maklerskiego o wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania za dany rok podatkowy. Należy pamiętać, że nie wszystkie kwoty z PIT-8C należy wykazać w Picie-38 ponieważ część może być zwolniona podatku.

 

PIT 38 możemy wypełnić na gotowych formularzach dostępnych w Urzędach Skarbowych, albo aktywnych drukach, czy przez Internet za pomocą program PITy 2017.