Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT- częste błędy- PIT 37 druk

 

Formularze PIT 2017 i rozliczenie podatkowe 2017 to koszmar wielu podatników. To, co spędza sen z powiek to zazwyczaj strach o to, czy wszystkie formularze zeznania podatkowego są poprawnie przygotowane. Każdego roku deklaracje PIT są wyrywkowo kontrolowane przez pracowników urzędów skarbowych i co roku wiele z nich jest zwracanych do poprawy. Najgorsze jest to, że od wielu lat notowane są dokładnie te same błędy, co więcej, zazwyczaj są to pomyłki dokonywane przez nieuwagę, albo mające swoje źródło w niedokładnym zapoznaniu się z instrukcją.

 

Przypominamy ogólne zasady, by przejść do omówienia ośmiu najczęściej popełnianych błędów. Przede wszystkim należy przyjąć, że wszystkie pola, jakie zawiera PIT 37 druk, powinny być wypełnione. Pod każdym z nich wyszczególnione są sytuacje, w których wypełnianie konkretnego pola, czy konkretnej części formularza, nie jest konieczne. Niewypełnienie któregokolwiek z obowiązkowych pól jest traktowane jako błąd i zeznanie podatkowe z taką wadą jest kierowane do korekty.

 

Jednym z najczęściej popełnianych grzechów, przy wypełnianiu dorocznego zeznania podatkowego, jest uzupełnianie ich „na czuja”. Zamiast wyjaśnić wszystkie wątpliwości, podatnicy wypełniają PIT 37 formularz w taki sposób, jaki wydaje się właściwy. Nie zawsze jednak jest to poprawne z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Błędem jest także odkładanie wypełnienia zeznania na ostatnią chwilę. Może się bowiem okazać, że podatnikowai brakuje umiejętności obliczenia wszystkich koniecznych wartości i nie zdąży zasięgnąć opinii, przed ostatecznym terminem złożenia zeznania. Trzeba pamiętać, że kwiecień jest tym miesiącem, kiedy biura rachunkowe i doradcy podatkowi są zasypani drukami PIT swoich klientów.

 

Można w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko popełnienia błędu dokładnie czytając formularze. Dobrze jest też wiedzieć, jakie błędy najczęściej wkradają się w deklaracje PIT. Oto lista kilku najczęściej popełnianych przez podatników błędów.

 

W pierwszej kategorii mieszą się dwa błędy Mowa o klasie błędów dotyczących niewłaściwego identyfikowania podatnika i urzędu skarbowego. Każdy formularz PIT, żeby zostać uznanym, musi precyzować kto jest podatnikiem, a także, który urząd skarbowy jest właściwy do rozpatrywania danego zeznania.

 

Powszechnym błędem jest podanie błędnego NIPu. PITy muszą być bezwzględnie opatrzone Numerem Identyfikacji Podatkowej podatnika. Wpisanie błędnego numeru NIP skutkuje tym, że zeznanie nie zostanie uznane, ponieważ żaden podatnik nie identyfikuje się podanym numerem, albo identyfikuje się nim ktoś inny niż osoba składająca zeznanie. Numer Identyfikacji Podatkowej należy wpisać na wszystkie strony PITu 2017 druku, nie tylko na dokumencie głównym. Ważne, by wypisać go również na załącznikach, choćby na PIT-O. Błędu tego można uniknąć, sprawdzając kilkakrotnie poprawność formularzy. Nie zajmuje to wiele czasu, a pozwala mieć pewność, że zawarto pełny i poprawny numer NIP osoby rozliczającej się danym zeznaniem.

 

Drugim błędem w tej samej klasie jest pozostawienie niekompletnych pól odpowiadających identyfikacji podatnika. Często zostawia się je do wypełnienia na końcu. Zająwszy się wypełnianiem „liczbowej” części zeznania zapomina się, że formularze zawierają także część, w której należy podać dane osobowe i teleadresowe podatnika, a także analogiczne dane urzędu skarbowego. Jeśli zapomni się, po wypełnieniu zeznania, wrócić na początek i wypełnić pola z tych dwóch obszarów dokumentu, PIT nie zostanie rozliczony, gdyż nie można rozliczyć go na podatek osoby, która nie podała swoich danych.

 

Kolejnym zagadnieniem jest fakt podania nowego adresu w zeznaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma obowiązek w formularzu PIT-37 podać aktualny adres. Inne zapisy prawne nakładają także obowiązek informowania urzędu skarbowego (w przeciągu trzydziestu dni od dnia zajścia zmiany na przykład zmiany adresu zameldowania, zmiany stanu cywilnego wraz ze zmianą nazwiska) o zmianie danych osobowych i adresowych. Nie poinformowanie urzędu o wyżej wymienionych zmianach i wypełnianie formularzy z wykorzystaniem nowego adresu czy nowego nazwiska, jest w myśl odpowiednich przepisów, karalne.

 

Jak zaokrąglać? Mając w ręce formularze PIT 11, albo PIT 8, przepisuje się z nich pewne kwoty do głównego formularza. Trzeba pamiętać, że nie ma miejsca na kwoty inne niż zaokrąglone do pełnych złotówek. Jeżeli do zapłaty jest od jednego do czterdziestu dziewięciu groszy podatku- końcówkę tę pomija się. Jeśli od pięćdziesięciu włącznie w górę- zaokrągla się całą kwotę do kolejnej pełnej złotówki. Dla przykładu: jeśli w w formularzu PIT 11 jest kwota ośmiuset dziewiętnastu złotych i czterdziestu dziewięciu groszy, to do formularza PIT-37 przenosi się kwotę równą ośmiuset dziewiętnastu złotym. Jeśli jest siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze- wpisuje się siedemset sześć złotych. Jest to ogólnie przyjęty sposób zaokrąglania liczb. Obowiązkiem podatników jest dostosowanie się do nich.

 

Kolejnym problemem, związanym z wieloma formularzami i kwotami, jest przekroczenie dopuszczalnej kwoty odliczenia. Każda z ulg, a przynajmniej zdecydowana ich większość, ma określony próg wysokości. Na przykład ulga na internet wynosi maksymalnie siedemset sześćdziesiąt złotych za cały rok, natomiast wysokość darowizny odliczonej od podatku to sześc procent. Przekroczenie tych progów skutkuje odrzuceniem zeznania. Warto kilkakrotnie sprawdzić wszystkie wymogi, które trzeba spełnić dla poprawnego odliczenia ulg podatkowych.

 

Jednym z najbardziej podstawowych uchybień, podczas wypełniania PITów, jest użycie starych druków. Wydaje się oczywistym, że nie wolno stosować choćby zeszłorocznych druków, choć praktycznie niczym się one nie różnią w kolejnych latach. Niemniej jednak rozliczając rok dwa tysiące dziesiąty wolno używać jedynie druków PIT 37 2017. Dopuszczalne są wciąż wydruki z wszelkich programów do obsługi zeznań podatkowych, ale w tym przypadku również trzeba mieć pewność, że użyty przez program dokument jest zgodny ze wzorcem przewidzianym na dany rok. Zastosowanie nieaktualnego formularza powoduje, że zeznanie zostaje odrzucone.

 

Wiele osób jest zmuszonych, z różnych powodów, do dokonania korekty raz złożonego zeznania. Pojawiają się problemy, z których większość można uniknąć. Przede wszystkim wypełniając zeznanie bezwzględnie zawsze trzeba zaznaczyć w części A (formularza PIT-37), czy jest to pierwsze zeznanie czy tez korekta. Błędem jest założenia, że nie zaznaczenie w tym polu żadnej odpowiedzi skutkuje automatycznie potraktowaniem zeznania jako pierwszego. Wypełnić należy wszystkie pola, których wypełnianie jest możliwe, w przeciwnym bowiem razie zeznanie jest uznane za błędne.

 

Wiele osób, które dokonują korekty, także zapomina o tej zasadzie. Najczęściej zaznaczają opcję korekty zeznania i nie wypełniają innych pól, poza tymi, które były wypełnione błędnie. Wolno zmienić te wartości pól, które spowodowały odrzucenie zeznania i pól z nimi związanych. Wszystkie pozostałe pola w druku PIT- korekcie muszą być wypełnione- wówczas zeznanie jest pełne.

 

Dołączanie załączników. To kolejny problem, z którym wielu sobie nie radzi. Wypełniając formularze PIT O, lub inne załączniki, należy dołączyć je do podstawowego dokumentu. Liczby zawarte w załącznikach służą uzyskaniu wartości do przepisania w głównym Picie 37 druku i są integralną częścią zeznania.

 

Ostatnią rzeczą, o której zapomnieć nie wolno, jest to, że wszystkie deklaracje PIT muszą być podpisane odręcznie. Dotyczy to zarówno głównego PITu 37, jak też wszystkich załączników.

 

Ważne, aby umieć wykryć najczęstsze przyczyny błędów. Pomocne mogą okazać się programy komputerowe, które obliczą PIT 37 2017 błyskawicznie i perfekcyjnie, same sprawdzą kompletność danych i zwrócą uwagę na błędy przy przepisywaniu wartości czy pominięte pola. Wiele z programów oferuje bardziej rozbudowane funkcje, dzięki którym deklaracje PIT stają się półgodzinną rozrywką.

 

W razie pytań czy wątpliwości można odwiedzić urząd skarbowy i uzyskać kompleksową, profesjonalną poradę. Równie istotne jest, aby cały formularz sprawdzić po zakończeniu wypełniania. Nawet korzystając z programu komputerowego warto poświęcić czas na sprawdzenie poprawności danych. Najprostszych błędów jest zazwyczaj najwięcej, ale też najłatwiej jest się ich pozbyć.