Rozliczenie podatkowe 2017

Samotni rodzice rozliczają formularze PIT 2017

 

Nieubłaganie zbliża się koniec roku podatkowego. A to oznacza, że od stycznia są 4 miesiące, aby złożyć formularze PIT 2017. Warto dobrze się do tego przygotować, aby szybko i sprawnie rozliczyć się z fiskusem. Nawet jeżeli osoby samotnie wychowujące dziecko w określonych warunkach mogą złożyć swój PIT roczny. Dziecko oczywiście nie musi uzyskiwać żadnych dochodów – chodzi o fikcję, w której samotny rodzic wypełniając zeznanie roczne, skorzysta z preferencji i zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy jej rocznych dochodów.

 

Aby móc w zeznaniu za rok 2017 skorzystać z rozliczenia dla osoby samotnie wychowującej dziecko, trzeba spełnić następujące warunki:

 

1. Podatnik musi być osobą samotnie wychowującą dziecko.

Podatnik, który deklaruje się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musi być rodzicem albo opiekunem prawnym, który jest: panną, kawalerem, wdowcem, wdową, rozwódką, rozwodnikiem, osobą wobec której orzeczono separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. W przypadku podatników, którzy pozostają w związkach „nieformalnych”, czyli tzw. konkubinacie, mogą wyniknąć pewne wątpliwości dotyczące ich praw do korzystania z preferencyjnego sposobu rozliczeń wspólnie z dziećmi. Osoby te często mają bowiem dzieci, ale nie zawarły związku małżeńskiego. W świetle prawa są oni więc w dalszym ciągu „panną” i „kawalerem”, a więc zgodnie z przytoczonymi regulacjami powinno im przysługiwać prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem - a przynajmniej jednemu z nich.

 

2: Wychowywanie dziecka małoletniego lub uczącego się

Podatnik, będący osobą samotnie wychowującą dziecko, musi wychowywać w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, dziecko lub dzieci małoletnie bez względu na ich wiek, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny. Ulga dotyczy także dzieci do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały: dochodów (z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego), renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

 

3: Nieosiąganie przez rodzica, lub dziecko, dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych

Przepisy znowelizowane i obowiązujące poprzednio wykluczają możliwość opodatkowania jeżeli w roku podatkowym do rodziców, prawnych opiekunów lub dzieci miały zastosowanie przepisy: dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19 %, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jeżeli osiąga dochodu opodatkowane kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ustawy o podatku tonażowym.

 

Rozliczenia podatku według zasad preferencyjnych, przysługujących osobom samotnie wychowującym dzieci, można dokonać wykorzystując, zarówno formularz PIT 37, jak i PIT 36 druk.

 

PIT 37 druk i PIT 36 można wypełniać na tradycyjnych formularzach, lub pobrać ze strony internetowej zupełnie za darmo. Korzyści z takiego rozwiązania są oczywiste. Podatnik robi wszystko sam, bez wychodzenia z domu, oszczędzając czas i nerwy. Wystarczy godzinka, żeby rozliczyć się przyjemnie, bezstresowo i z zachowaniem wyznaczonych terminów, a co najważniejsze: bez wychodzenia z domu. Rozliczenie z programem PIT 2017 to nieskomplikowana procedura. Niezwykłą zaletą programu są wbudowane mechanizmy kontroli podpowiedzi, które prawie całkowicie eliminują możliwość popełnienia błędu. Co więcej: aplikacja pozwala na drukowanie gotowych formularzy PIT, lub samych danych, na formularzach przygotowanych przez urząd skarbowy. Rozliczając swój PIT 36, czy PIT 37 2017, warto pamiętać, aby dobrze się do tego przygotować i zrobić to w odpowiednim czasie.