Rozliczenie podatkowe 2017

Na jakim formularzu PIT 2017 rozliczyć osiągnięte dochody?

 

Rodzaj formularza podatkowego, na jakim podatnik powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym, jest zależny od źródła dochodów osiągniętych w trakcie danego roku podatkowego oraz od wybranego sposobu naliczania podatku. Poniżej scharakteryzowane zostały wszystkie najpopularniejsze formularze PIT.

Rozliczenie roczne 2017 na formularzu PIT-16A składają osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Wysokość podatku jest w tym przypadku określana indywidualnie poprzez decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na druku PIT-16A wykazywane są jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone w trakcie roku. Ostateczny termin złożenia PIT-16A upływa 2 lutego 2018 r.

PIT-28 jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatek jest w tym przypadku naliczany bezpośrednio od przychodu, zatem nie ma możliwości uwzględnienia kosztów, które zostały poniesione w celu jego uzyskania. Stawka ryczałtu jest natomiast zależna od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%. Ostateczny termin złożenia PIT-28 upływa 2 lutego 2018 r.

Dochody wykazane w formularzu PIT-36 są obciążone podatkiem progresywnym naliczanym wg skali (18 i 32%). Druk ten mają obowiązek wypełnić osoby:

  • prowadzące działalność gospodarczą, które nie wybrały innego sposobu opodatkowania,

  • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie spełniają warunków umożliwiających rozliczenie się na pit 37,

  • osoby uwzględniające w zeznaniu dochody osiągnięte poza granicami kraju.

W deklaracji można odliczyć wszystkie dostępne ulgi i odliczenia, a także uwzględnić kwotę wolną od podatku (3 091 zł). Ostateczny termin złożenia PIT-36 upływa 30 kwietnia 2018 r.

Formularz PIT-36L mają obowiązek złożyć podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali opłacanie podatku dochodowego w formie podatku liniowego. Stawka podatkowa, wynosząca 19%, jest w tym przypadku stała i nie wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Ponieważ podatek linowy jest traktowany jako preferencyjna forma opodatkowania, w PIT-36L można uwzględnić jedynie ulgę abolicyjną i ulgę na IKZE. Nie jest również możliwe odliczenie kwoty wolnej od podatku. Ostateczny termin złożenia PIT-36L upływa 30 kwietnia 2018 r.

W PIT-37 podatek dochodowy naliczany jest wg skali. Jest to najpopularniejszy formularz PIT 2017. Powinny go wypełnić osoby, które:

  • nie prowadzą działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,

  • osiągnęły dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika,

  • nie rozliczają dochodów z zagranicy,

  • nie mają obowiązku doliczenia dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci,

  • nie rozliczają strat z lat ubiegłych.

Podatnicy, rozliczający się na tym druku, mogą skorzystać z wszystkich ulg i odliczeń oraz z kwoty wolnej od podatku. Ostateczny termin złożenia PIT-37 upływa 30 kwietnia 2018 r.

PIT-38 jest przeznaczony dla osób, które osiągnęły dochody o charakterze kapitałowym, tj. ze sprzedaży krótkiej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a także z objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). Podatek naliczany jest w formie 19% ryczałtu, a ostateczny termin złożenia rozliczenia upływa 30 kwietnia 2018 r.

Na druku PIT-39 należy rozliczyć dochody osiągnięte z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Dochody tego typu są obciążone 19% ryczałtem. Ostateczny termin złożenia PIT-39 upływa 30 kwietnia 2018 r.

Wszystkie formularze, które zostały opisane w tym artykule, możemy wysłać do urzędu pocztą, zanieść osobiście lub złożyć jako e-deklaracje.