Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 2017 - PITu-40


Od 1 stycznia 2018 przez najbliższe 4 miesiące urzędy skarbowe będą przyjmowały rozliczenie podatników PIT 2017. Warto zabrać się do tego tematu już teraz, aby uniknąć w późniejszym terminie niespodzianek, kolejek czy innych nieprzewidzianych okoliczności, które mogą wpłynąć na nieterminowe rozliczenie się fiskusem. Do wyboru jest kilka opcji rozliczenia: można to zrobić samodzielnie np. przez wypełnienie PITu37, albo skorzystać z rozliczenia przez płatnika za pomocą PITu-40. Aby skorzystać z tej możliwości do 10 stycznia 2018 należy złożyć stosowny druk PIT-12. Na tej podstawie płatnik powinien przygotować roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w ubiegłym roku 2017. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które:

  • w ubiegłym roku podatkowym były zatrudnione na umowę o pracę;
  • otrzymywały wynagrodzenie w postaci emerytury lub renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika;
  • byli tymczasowo aresztowani lub skazani;
  • korzystali ze świadczeń integracyjnych czy stypendiów;
  • byli członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

 

Będąc członkiem którejś z wyżej wymienionych grup bez obaw można złożyć wniosek, aby to płatnik wypełnił druki PIT 2017. Jest to duże udogodnienie dla podatników, ale oprócz plusów ma również swoje minusy. Należy się zastanowić czy taka forma rozliczenia jest dla podatnika opłacalna,choćby ze względu na to, że płatnik nie uwzględni w zeznaniu rocznym ulg podatkowych, ani nie odpisze 1 procentu od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.  Aczkolwiek złożenie przez płatnika PITu-40 nie pozbawia podatnika możliwości złożenia PITu-37, w sytuacji kiedy chciałby on skorzystać z ulg podatkowych, których płatnik nie może uwzględnić. Po złożeniu zeznania PIT-37 podatnik ma szansę je korygować przez kolejne 5 lat. Jedyne ulgi, które może wykazać za podatnika płatnik, to składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (pod warunkiem, że wcześniej nie rozliczono ich w ramach zaliczki na podatek). Ponadto płatnik uwzględnia kwoty kosztów uzyskania przychodów, do których zaliczają się również wydatki na dojazd do miejsca pracy środkami komunikacji publicznej do kwoty faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków, po warunkiem że są wyższe od wartości ryczałtowych. Płatnik do końca lutego 2018 prawidłowo wypełniony PIT-40 musi wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika oraz do samego zainteresowanego, czyli do podatnika. Niestety po złożeniu PITu-40 podatnik nie może złożyć jego korekty, w razie pojawienia się błędów. Całkowita odpowiedzialność ze prawidłowość zeznania ponosi wypełniający, czyli płatnik i to on podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. 

 

Jeśli w obawie przed błędnym zeznaniem podatnik woli wypełnić swój PIT samodzielnie, to warto skorzystać z dostępnych na rynku programów do rozliczeń podatkowych np. programu PITy 2017, który udostępnia wszystkie możliwe formularze PIT 2017: od PIT-28 przez PIT-28A, PIT-28B, PIT-2K, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, na załącznikach PIT-B, PIT-D, PIT-M PIT-O, PIT-Z, PIT-ZG skończywszy. Jest to zupełnie darmowa aplikacja, którą możesz zainstalować na swoim komputerze w każdej chwili. Ponadto program daje pewność, że zeznanie podatkowe zostanie rozliczone prawidłowo, w przeciwnym razie program poinformuje o ewentualnych błędach, co daje szansę skorygować deklarację przed dostarczeniem jej do urzędu skarbowego. PITy 2017 formularze można wydrukować i dostarczyć do urzędu osobiście lub przesłać droga elektroniczną.