Rozliczenie podatkowe 2017

Kogo dotyczy PIT 37 druk

 

 

Polacy coraz częściej wypełniają formularze PIT samodzielnie. Wpływa na to dostępność programów ułatwiających wypełnienie np. deklaracji PIT 37 formularza. Jest to udogodnienie, przede wszystkim dla tych, którzy płacili za usługę wypełnienia deklaracji biurom księgowym czy innym osobom bądź firmom. Teraz można to zmienić. PIT-37 druk można otrzymać w urzędzie skarbowym, taki sam formularz w formie interaktywej można zdobyć w postaci formatu PDF w Internecie (lub we wspomnianych wyżej programach).

 

PIT-37 jest najczęściej wypełnianym przez Polaków formularzem podatkowym. Dotyczy osób, które uzyskały przychody ze źródeł znajdujących się na terenie Polski - za pośrednictwem płatnika. Ważne, by zwrócić uwagę na to, kto z tego tytułu powinien złożyć deklarację PIT 37. Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć konkretne informacje i komentarze do PITu-37, między innymi broszurę informacyjną. Należy pamiętać, że formularz PIT 37 wypełniają osoby, które w mijającym roku podatkowym uzyskali przychód z wynagrodzeń i innych przychodów wynikających ze stosunku pracy. Deklaracja ta dotyczy też emerytów i rencistów, ale także osób, które uzyskały przychody z tytuły świadczeń, a także zasiłków przedemerytalnych. Formularz PIT 37 dotyczy też tych, którzy w mijającym roku podatkowym otrzymywali przychód z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych, które zajmują się produkcją rolną. W skład przychodu wchodzą także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, ale również, co szczególnie ważne dla osób uczących się, stypendia.

 

Kto jeszcze będzie rozliczał się przy pomocy tej deklaracji? Również osoby, które czerpały przychód z tytułu świadczenia działalności, którą wykonywały w mijającym roku osobiście. Chodzi o umowy zlecenie, kontrakty menadżerskie, zasiadanie w radach nadzorczych i pełnienie obowiązków społecznych. Deklaracja PIT 37 formularz to obowiązek dla tych, którzy czerpią przychody z posiadania praw autorskich i majątkowych, czyli dziennikarzy i artystów, ale i innych osób, których te prawa dotyczą.

 

PIT-37 formularz to także konieczności dla tych, którzy nie są zobowiązaniu doliczać do swoich dochodów, dochodów małoletnich dzieci, które wychowują. PIT 37 otyczy także osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Także skazani, którzy otrzymali należność za pracę, powinni rozliczyć się z fiskusem.

 

Osoba, która złożyła formularz PIT 37 do urzędu skarbowego, powinna zorientować się, czy nie jest zobowiązana wypełnić także deklarację PIT-28 lub PIT-38. Należy również pamiętać, że funkcjonują załączniki do PITu 37, a dokładnie PIT-O, PIT-D i PIT-2K. Formularze PIT 2017 składa się w urzędzie skarbowym do ostatniego dnia kwietnia, jednak w tym roku termin ostateczny przesuwa się na 2 maja 2018 r (ze względu na weekend, w trakcie którego wypada 30 kwietnia).

 

Warto pamiętać także o udogodnieniach, czyli o korzystaniu z bezpłatnych programów do wypełniania deklaracji podatkowych za mijający rok. Ich plusem jest to, że nie trzeba się martwić o wszelkiego typu obliczenia matematyczne, bo program zrobi to automatycznie, wypełni także puste miejsca. Następnie, jeśli ktoś nie chce wychodzić z domu, może w postaci e-deklaracji wysłać swój formularz PIT drogą elektroniczną do urzędu. Nie potrzeba do tego podpisu elektronicznego, co znacząco ułatwia cały proces. Wystarczą dane osobowe, numer NIP, PESEL i kwota podatku z poprzedniego roku.