Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik PIT/B

 

Wypełniając druk pit 36, w którym rozliczasz się z dochodu lub straty poniesionej z jednego lub kilku źródeł przychodów musisz dołączyć PIT/B. Jest to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Jeżeli jesteś w sytuacji, że zarówno Ty jak i Twój małżonek rozlicza prowadzenie takiej działalności, musicie złożyć dwa osobne załączniki PIT/B.

 

Wykonując wiele rodzajów działalności lub też jedną działalność w wielu miejscach, możesz prowadzić jedną księgę i wtedy wypełniasz jeden załącznik PIT/B. Prowadzenie wielu ksiąg determinuje większą ilość załączników PIT/B. Sumę wszystkich przychodów i kosztów z załączników wpisuje się jedynie w jednym załączniku PIT/B, w części D.

 

Pit 36 formularz wraz załącznikiem PIT/B jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Warto też skorzystać z programu pit 2017, który automatycznie, szybko i bez problemów skalkuluje nawet najbardziej skomplikowane rozliczania. Pit 36 druk pobierzesz ze strony internetowej zupełnie za darmo.