Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik NIP 1

 

Każda osoba fizyczna - podatnik, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ma obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ma na to czas nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Natomiast podatnik, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług musi aktualizować swoje dane w terminie 14 dni od dnia zmiany danych. Pamiętanie o datach jest bardzo ważne podczas rozliczenia PIT 2017.

 

Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne przez osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą składa się na formularzu NIP-1. Nie korzystają z niego osoby, które:

  • nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej.

Zanim jednak złożysz swoje rozliczenie PIT 2017 zastanów się jaki wybrać formularz, bo chociaż prowadzisz działalność gospodarczą możesz rozliczać się składając pit-36 druk. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem zatrudnionym na umowę o pracę i dodatkowo nie opodatkowałeś się podatkiem liniowym bądź ryczałtem lub kiedy małżonek zajmuje się domem i nie uzyskuje żadnych przychodów, a z ubezpieczenia zdrowotnego korzysta jako członek rodziny ubezpieczonego.

 

Czyli składając formularz PIT 36 możesz również złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1. Aktualizacja danych zawartych w zgłoszeniu - musi dotyczyć wszystkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu od czasu zgłoszenia identyfikacyjnego lub ostatniego zgłoszenia aktualizacyjnego przekazanego do urzędu skarbowego do dnia składania zgłoszenia.

 

Jeżeli aktualizacja dotyczy danych identyfikacyjnych z części B.1 należy dodatkowo zaznaczyć odpowiednie pozycje w B.2 – przez co podaje się informacje o zmianach danych objętych zgłoszeniem aktualizacyjnym. W pozycji B7 należy wpisać numer rachunku bankowego, który jest potrzebny wyłącznie do otrzymania nadpłaty. Nie musi to być rachunek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ma obowiązku podawania numeru rachunku, wtedy nadpłata przekazywana jest za pośrednictwem poczty polskiej.

 

Wszystkie formularze PIT 2017 są na naszej stronie specjalnie dla Państwa.