Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - jak i gdzie złożyć druk PIT 38 formularz 2017

 

Rozliczenie podatkowe 2017 mają obowiązek złożyć ci podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w poprzednim roku podatkowym. Bez względu na to czy efektem końcowym była strata. Zeznania rocznego mogą nie składać jedynie ci podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu, a zarazem nie mieli zgłoszonej w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej, a także podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie dochody zagraniczne zwolnione w Polsce z opodatkowania. PITy druki można wybrać z urzędu skarbowego lub też pobrać ze strony internetowej np. Ministerstwa Finansów. Z tych samych możliwości mogą skorzystać podatnicy składający PIT 38 druk przeznaczony do rozliczeń dochodów lub strat uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. PIT 38 formularz można również wypełniać jako aktywny druk dostępny zupełnie za darmo na stronie internetowej, który automatycznie przeprowadzi wszelkie niezbędne kalkulacje.

 

Ale jeżeli uzupełniliśmy już prawidło pit 38 co dalej?

 

Najważniejsze jest terminowe składanie rozliczeń podatkowych. Składając pit 38 formularz mamy czas do 30 kwietnia 2018 roku. Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego PIT 38 w następujący sposób:

  • osobiście we właściwym urzędzie skarbowym;
  • za pośrednictwem poczty (list zwykły - decyduje data wpływu do urzędu, list polecony - decyduje data nadania w placówce Poczty Polskiej);
  • w polskim urzędzie konsularnym (opłata za przesłanie wynosi zazwyczaj 18 euro);
  • żołnierze w dowództwie jednostki wojskowej- członkowie załogi statku morskiego u kapitana statku;
  • osoby pozbawione wolności w administracji zakładu karnego;
  • osoby aresztowane/zatrzymane w administracji aresztu śledczego;
  • online, za pośrednictwem Internetu- wypełniając e-deklarację.

Składanie rozliczenia podatkowego 2017 drogą elektroniczną staje się coraz popularniejszym sposobem na rozliczenie się z fiskusem. Jest to łatwe a przede wszystkim szybkie wypełnienie naszego obowiązku wobec państwa. Przed złożeniem zeznania należy sporządzić kopię dla własnego użytku, a także sprawdzić, czy nie występują w nim oczywiste błędy i pomyłki. Jeżeli zeznanie podatkowe przygotowuje nam ktoś inny np. specjalista, warto uzyskać jego podpis na przygotowanym dla nas egzemplarzu zeznania, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.