Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - korekta PIT 38


Czas na rozliczenie podatokowe 2017. Chociaż bardzo skrupulatnie wypełniasz swoją deklaracje PIT, pewnie nie raz zdarza ci się popełnić jakiś błąd. Nie jest to problemem kiedy druk masz jeszcze przed sobą. Gorsza sytuacja jeśli wysłałeś swoją deklarację do urzędu skarbowego. Najczęściej błędy zawierają tradycyjne formularze PIT, czyli druki pobierane z urzędów skarbowych. Kiedy złożymy błędny PIT 38 formularz, możemy go skorygować jeżeli w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

 

Kiedy składamy tradycyjny PIT 38 druk, możemy dokonać korekty jeżeli nie minął pięcioletni okres przedawnienia. Po tym terminie zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. PIT 38 korygujemy np. w sytuacji gdy zadeklarowaliśmy przychody mniejsze niż w rzeczywistości lub zbyt wysokie koszty. Korekta PIT 38 ma na celu sprostować ta sytuację, gdyż w innym przypadku ze względu na powstające różnie moglibyśmy ponieść odpowiedzialność karną skarbową.

 

Korekta polega na przesłaniu deklaracji takiej, jak pierwotna wersja, tylko z zaznaczeniem, że jest to korekta zeznania. Sposób składania czy przesyłania pozostaje taki sam jak przy zwykłej deklaracji. W przypadku korekty drogą elektroniczną dotyczy ona zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej, jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

 

Przy składaniu korekty PITu 38 mamy także możliwość przekazania 1% dla organizacji pożytku publicznego. W tym celu jednak niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

  • złożyć deklaracje podatkową w terminie
  • złożyć korektę deklaracji w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego,
  • zapłacić podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji, pożytku publicznego,

Przed złożeniem deklaracji PIT 38 warto dokładnie sprawdzić czy nie mamy błędów w zeznaniu. Uniknięcie takich sytuacji w znacznym stopniu poprawia składanie deklaracji drogą elektroniczną za pomocą aplikacji e-deklaracje. Można też skorzystać z PITy 2017 program, bądź aktywnych formularzy do pobrania na naszej stronie internetowej.