Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - Załącznik PIT/ZG w Picie 39 druku

 

Rozliczenie PIT 2017 pełną parą ruszy już za kilka miesięcy. Wiadomo, że deklaracje PIT będą miały zmienione wzory. Zasady rozliczania podatku i dochodów niewiele się zmienią. Tak jak w ubiegłym roku, podatnicy, którzy którzy planują rozliczyć przychód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości dokonanej w roku 2017, będą wypełniali PIT-39 druk. W części I (i - Informacje o załącznikach) mogą oni dodatkowo złożyć dwa załączniki- zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP- 3 oraz załącznik PIT/ZG.

 

Załącznik PIT/ZG obsługuje różnego typu formularze PIT: PIT 36 druk, PIT 36l druk, PIT 38 druk i PIT 39 druk. Ogólnie, dokument ten stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Wypełniający pit 39 musi pamiętać o paru ważnych kwestiach:

  • w załączniku PIT/ZG wykazuje on dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą, rozliczane w zeznaniu podatkowym formularz PIT 39 druku.

  • dochody uzyskane za granicą (o których mowa w art. 30e ust. 8 i 9 ustawy) podlegać muszą opodatkowaniu w Polsce, tzn. ma do nich zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

 

Formularz liczy tylko jedną stronę i zawiera 7 kolumn, w których podatnik wykazuje:

1. Przychody - podając różne jego źródła: stosunek pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

2. Przychody w walucie obcej, która została określona w części B załącznika

3. Przychody zwolnione od podatku - ustawa zwalnia z podatku część dochodów osób, które uzyskują je przebywając i pracując za granicą

4. Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego, wyrażony w PLN

5. Koszty uzyskania przychodów- takie, jakie stosuje się w Polsce

6. Dochód uzyskany za granicą - otrzymuje się je w wyniku odejmowania: przychody minus koszty

7. Podatek zapłacony za granicą, przeliczony na złotówki, najlepiej po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu zapłaty tego podatku

 

Załącznik PIT/ZG musi być składany oddzielnie dla każdego państwa, w którym został uzyskany zagraniczny dochód.

 

Osobny załącznik PIT/ZG jest składany przez obu małżonków, w przypadku, jeżeli każde z nich osiągało dochody zagraniczne - przy wspólnym rozliczaniu. Ponadto każdy podatnik musi dostarczyć fiskusowi odrębne załączniki dla przychodów uzyskanych w danej walucie, np. jeden w funtach, drugi w dolarach, a trzeci w euro. Możliwa jest przy tym sytuacja, że podatnik otrzymywał wypłacane w różnych walutach wynagrodzenie w jednym kraju.

 

Aby ułatwić sobie wypełnienie formularza podatkowego, warto sięgnąć po elektroniczny program do rozliczania PITów. Dzięki wbudowanemu systemowi podpowiedzi i komentarzy, można znacznie szybciej i sprawniej przebrnąć przez rozliczenie podatkowe 2017. Termin składania formularza PIT 39 - 30 kwiecień 2018 rok.