Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 2017 - druk PIT 39

 

Rozliczenie podatkowe 2017 może przysporzyć o zawrót głowy te osoby, które planują rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości. Od zeszłego roku obowiązuje specjalny druk podatkowy - formularz PIT 39. Muszą go wypełnić ci podatnicy, którzy:

 

  • w 2017 roku sprzedali nieruchomość nabytą lub wybudowaną po 31 grudnia 2009 roku,
  • w 2017 roku uzyskali przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości.

 

Ogólnie rzecz ujmując, rozliczenie PIT za 2017 rok przewiduje trzy tryby rozliczania przychodów ze zbycia nieruchomości:

  • podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 roku, przychód ten rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku, płacąc 10-proc. zryczałtowany podatek;

  • podatnicy, którzy nabyli nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. rozliczą jej sprzedaż na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do 31 grudnia 2008 r, płacąc 19-proc. PIT płacony od dochodu.

  • podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość nabytą po 1 stycznia 2009 roku, płacą 19-proc. PIT płacony od dochodu.

 

Wynika z tego, że wysokość podatku zależy od daty zakupu zbywanej nieruchomości. PIT-39 druk rozlicza się zgodnie z 19 proc. stawką podatku PIT od dochodu podatnika.

 

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z nabywcą, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

 

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób stanowią natomiast udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych. Nakłady te musiały być poniesione w czasie posiadania nieruchomości. W koszty można też "wrzucić" kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn. oraz opłaty na rzecz pośrednika lub spadkobierców.

 

Formularz PITy 39 druk składa się z dwóch stron i podzielony jest na 11 części. Podatnik musi wykazać dochody uzyskane w 2017 roku ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa, opcjonalnie- dochody zwolnione z PIT na zasadzie ulgi mieszkaniowej.

 

Organ podatkowy może podwyższyć cenę sprzedanej nieruchomości do ceny rynkowej, jeśli uzna, że podatnik zaniżył jej wartość. Organ kontroli skarbowej wzywa wówczas strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Jeśli podatnik nie odpowie na zarzut fiskusa, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Gdy wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33 proc. od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi sprzedający nieruchomość podatnik.

 

Uwaga! Podobnie jak pozostałe formularze PIT, PIT 39 druk należy złożyć do urzędu w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.