Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 2017 - druk PIT 36

 

Początek nowego roku to czas na rozliczenie podatkowe 2017. Na rozliczenie PIT 2017 masz aż lub tylko 4 miesiące. Większość z nas odwleką ta powinność jak najdłużej stąd częste problemy z nieterminowym rozliczeniem. Więc, żeby wszystko oddać na czas warto już dziś zaczerpnąć informacji w jaki sposób będziesz się rozliczać. W zależności od źródła przychodów musisz wybrać odpowiedni formularz rozliczeń. Druk pit 36 będą wypełniać ci podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów spełnili choćby jedno z poniższych kryteriów:

 

prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą
 • działy specjalne produkcji rolnej

uzyskali przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą
 • z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek

Tak więc wypełniając pit 36 formularz twoim podstawowym zadaniem jest rozliczenie się z dochodu lub straty poniesionej z jednego lub kilku źródeł przychodów. Do tego celu służy część D formularza. Pit 36 można rozliczać samodzielnie- tabela D1, jak i wspólnie z małżonkiem- tabela D2.

 

Nie jest konieczne wykazywanie w zeznaniu wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów. Pomijane są te które nie podlegają opodatkowaniu oraz dochody zwolnione na mocy szczegółowych przepisów. A więc nie wykazujesz dochodów m.in. z:

 • z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
 • wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • zwolnionych z opodatkowania na podstawie ustawy o PIT, z wyjątkiem zwolnienia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych
 • od których na podstawie ordynacji podatkowej zaniechany został pobór podatku dochodowego w drodze rozporządzenia ministra finansów.

W zeznaniu nie ujawnia się także dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu. Dotyczy to bardzo różnych kategorii przychodów, np.: wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.

 

Podatnik składający formularz PIT-36 może być zobowiązany do złożenia oprócz druku PIT-36 również druk PIT-38 i PIT-28, w zależności od sytuacji.

 

Jeżeli rozliczasz pit 36 druk możesz pobrać zupełnie za darmo ze strony Internetowej Ministerstwa Finansów lub wypełnić onlie za pomocą e-Deklaracji lub aktywnych druków.