Rozliczenie podatkowe 2017

Gdzie podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe?

 

Urzędem skarbowym, w którym podatnik powinien złożyć roczną deklarację podatkową, jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Zatem PIT 2017 należy złożyć w oddziale, pod który podlegał adres zamieszkania podatnika 31 grudnia 2017 r. Jeżeli podatnik przeprowadził się po 31 grudnia 2017 r., nie wpłynie to w żaden sposób na miejsce złożenia deklaracji za 2017 r.

Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Polski, powinny dostarczyć zeznanie do urzędu właściwego dla ich miejsca pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. Chyba, że opuściły Polskę przed końcem roku, wtedy pod uwagę brane będzie ostatnie miejsce pobytu lub zamieszkania przed opuszczeniem kraju.

Małżonkowie (podlegający pod różne urzędy skarbowe), którzy wypełniają wspólne zeznanie roczne 2017, składają je w oddziale właściwym dla jednego z nich. A małżonkowie rozliczający się oddzielnie – w oddziałach właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Nie ma obowiązku powiadamiania urzędu, że łączne rozliczenie zostało złożone w urzędzie, pod który podlega współmałżonek. Aczkolwiek przekazanie takiej informacji z pewnością znacznie ułatwi pracę urzędnikom.

Osoby rozliczające się z fiskusem za pośrednictwem sieci internetowej, powinny wskazać odpowiedni urząd podczas wypełniania formularza. Program PIT 2017 posiada wbudowaną listę wszystkich oddziałów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy więc, że podatnik wybierze jednostkę właściwą dla swojego miejsca zamieszkania lub pobytu. Po wysłaniu zeznania przez Internet, możemy mieć pewność, że wypełnione przez nas formularze, trafią do urzędu, który wskazaliśmy. Potwierdzeniem przekazania deklaracji rocznej do właściwej jednostki jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest generowane przez system po pozytywnym zweryfikowaniu rozliczenia pod względem formalnym.