Rozliczenie podatkowe 2017

Jak rozlicza się PIT 37 po śmierci współmałżonka


PIT 37 może pozwalać na bardzo preferencyjne warunki rozliczenia, a to za sprawą dostępnych przywilejów, między innymi takich, które obejmują wspólne rozliczanie z współmałżonków. Jeśli podatnik po raz pierwszy wypełnia pit może wykorzystać PIT 37 wzór, który krok po kroku wskazuje w jaki sposób należy wypełniać poszczególne rubryki, by uniknąć najbardziej powszechnych błędów. Formularz PIT 37 2017 może być wystawiony za pośrednictwem pomocnej aplikacji komputerowej, które umożliwia wygenerowanie elektronicznych rozliczeń, które następnie można bezpośrednio wysłać do urzędu skarbowego, przez sieć internetową. W programie znajduje się szczegółowa instrukcja wypełniania PITu 37. Ministerstwo Finansów udostępnia również specjalny system, e-deklaracje, które pozwalają na bezpośrednią i natychmiastową wysyłkę PITów 2017 do wskazanego urzędu skarbowego, bez konieczności jego osobistego odwiedzania.

 

Dylemat przy rozliczeniu formularza PIT 37 może pojawić się jednak w momencie, w którym to jeden z małżonków umiera. Rodzi się pytanie, czy dostępny PIT 37 wzór dla małżonków może być nadal wykorzystywany? Kwestie rozliczeniowe nie zmieniają się tutaj znacząco, co jest sporym udogodnieniem dla par, które do tej pory rozliczały się wspólnie. W sytuacji kiedy związek małżeński został zawarty przed 1 stycznia 2011 roku, a jeden z małżonków umarł przed 31 grudnia tego samego roku - wciąż istnieje prawo do wspólnego rozliczenia.

 

Preferencyjne warunki wspólnego rozliczenia PIT 37 dotyczą również tych par, w których małżonek lub małżonka zmarli po 31 grudnia, jednak jeszcze przed koniecznym terminem złożenia zeznania podatkowego. Takie sytuacje należy zgłaszać do właściwego urzędu skarbowego, gdyż na formularzu PIT 37 2017 muszą widnieć dwa nazwiska. Jeśli jednego z nich zabraknie, urząd skarbowy ma pełne prawo do odrzucenia PITu 37. Takiej sytuacji można uniknąć poprzez dołączenie, razem z zeznaniem, informacji o śmierci współmałżonka. PIT 37 można także rozliczyć wspólnie po śmierci małżonka, nawet w sytuacji kiedy był on bezrobotny lub tez uzyskiwał bardzo niskie wartości przychodów. W wielu przypadkach jest to nawet bardziej korzystna sytuacja, ponieważ dochody są sumowane, jednak obliczane według jednej skali, co pozwala na generowanie sporych zysków.

 

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna strata oraz ból, jednak należy pamiętać, że nie wyklucza ona korzystania z przywilejów podatkowych i formularz PIT 37 2017 może być składany na tych samych, preferencyjnych warunkach co do tej pory.