Rozliczenie podatkowe 2017

Kiedy, gdzie i jak złożyć formularz PIT-36L

 

Złożenie formularza PIT-36L obowiązuje wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym, którego ono dotyczy osiągały dochody z działalności gospodarczej, która została opodatkowana podatkiem liniowym lub z działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem liniowym. Rozliczenie PIT 2017 jest konieczne niezależnie od tego jaki wynik osiągnął podatnik na prowadzonej przez siebie działalności (również wtedy, gdy uzyskali stratę lub wynik ten był równy zero). W zależności od tego jaki podatek ma podatnik do zapłacenia powinien wybrać właściwe druki PIT. Poszczególne formularze różnią się między sobą, dlatego tak ważne jest aby do rozliczenia rocznego zastosować ten właściwy. Na naszej stronie internetowej odnajdą Państwo wszystkie najpopularniejsze formularze PIT, w formie PDF, bądź XLS, a także polecamy gorąco PITy 2017 program, jest to aplikacja, która sama poprowadzi Państwa przez labirynt formalności związany z rozliczeniem podatkowym 2017.

 

Kiedy należy złożyć formularz PIT-36L?

 

Dla poszczególnych formularzy zostały określone terminy, do których podatnicy mają obowiązek dostarczyć rozliczenie do urzędu podatkowego. W przypadku formularza PIT-36L datą tą jest 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie. Co oznacza, że PITy za 2017 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2018. Jeżeli zeznanie nie dotrze do urzędu skarbowego w terminie będziemy musieli zapłacić wysoką karę za zwłokę (w zależności od sytuacji może ona sięgać nawet kilkuset złotych), dlatego tak ważne jest przestrzeganie tej daty.

 

Gdzie złożyć formularz PIT-36L?

 

Zmiana przepisów spowodowała zniesienie obowiązku meldunkowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ma to oczywiście wpływ na miejsce, w którym powinny być składane zeznania podatkowe. Zgodnie z nowymi przepisami urzędem właściwym dla złożenia formularza PIT-36L, a także wszystkich innych formularzy podatkowych jest urząd skarbowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania. Przy czym miejsce zamieszkania musi być takie samo jak miejsce zamieszkania, które zostało podane przez podatnika na odpowiednim do jego sytuacji formularzu NIP. W związku z tym każda zmiana miejsca zamieszkania wymaga złożenia formularza aktualizującego. W przypadku braku miejsca zamieszkania, zeznania podatkowe składa się w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca pobytu. Urząd skarbowy, w którym powinniśmy złożyć formularze PIT, możemy znaleźć przy pomocy dostępnej w Internecie wyszukiwarki.

 

Jak złożyć formularz PIT-36L?

 

Istnieje wiele możliwości złożenia formularza PIT-36L. Pierwszą i najbardziej oczywistą z nich jest złożenie rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym. Jednak prawo nie wymaga tego, aby każdy podatnik przychodził ze swoim zeznaniem do urzędu, dlatego też większość podatników decyduje się na wysłanie formularza pocztą. Jeżeli zostanie on wysłany listem poleconym, to jako data wpływu zeznania uznana zostanie data nadania listu, natomiast jeżeli zdecydujemy się na list zwykły, to za datę wpływu uznana zostanie faktyczna data otrzymania dokumentu przez urząd. W związku z powyższym, jeżeli będziemy wysyłać formularz 30 kwietnia powinniśmy wysłać go listem poleconym w celu uniknięcia kary za zwłokę. Jeżeli przebywamy poza granicami kraju możliwe jest złożenie formularza PIT-36L w polskim urzędzie konsularnym (w takiej sytuacji zostanie od nas pobrana dodatkowa opłata), co może się okazać zdecydowanie korzystniejszym i mniej ryzykownym rozwiązaniem niż wysłanie listu z zagranicy, gdyż polecone listy zagraniczne uznawane są przez urząd za listy zwykłe. W przypadku osób znajdujących się w terminie składania zeznań podatkowych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym rozliczenie może zostać złożone w administracji każdej z placówek. Ostatnią z możliwości złożenia formularza PIT-36L, wprowadzoną niedawno jest możliwość przesłania rozliczenia drogą elektroniczną. Ta forma rozliczenia na pewno z roku na rok będzie się cieszyć coraz większą popularnością.