Rozliczenie podatkowe 2017

Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?

 

Deklarację podatkową na formularzu PIT-39 mają obowiązek złożyć osoby, które w 2017 roku dokonały odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości,

  • praw majątkowych

nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r., czyli w latach 2009 – 2017.

Za datę nabycia uznaje się datę podpisana aktu notarialnego, a za datę wybudowania, datę oddania budynku do użytku.

Rozliczenie na druku PIT-39 dotyczy jedynie zbycia o charakterze prywatnym, zatem formularza nie wypełniają osoby, które dokonały sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zbycie nieruchomości/praw majątkowych, które zostały nabyte w 2008 r. lub w latach wcześniejszych, nie musi być rozliczane w pit-2017. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka sprzedaż jest zwolniona z podatku.

Wszystkie dochody wykazane w PIT-39 podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem ryczałtowym, dlatego nie można sumować ich z dochodami wykazywanymi w innych formularzach podatkowych. Ostateczny termin złożenia druku PIT-39 upływa 30 kwietnia 2018 r. Podatek płacony jest jednorazowo, w trakcie roku nie odprowadza się żadnych zaliczek, a ostateczny termin wpłacenia go na konto urzędu również upływa 30 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że podatnik nie musi rozliczać się ze sprzedaży w trakcie roku i, nawet jeżeli deklaracja PIT 2017 zostanie przez niego złożona przed 30 kwietnia, podatek może opłacić w innym terminie. Ważne jest tylko, aby wpłata nie nastąpiła później niż 30 kwietnia, gdyż spowoduje to naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę.

Do wypełnienia formularza PIT-39 można wykorzystać darmowy program PITy 2017, jest to doskonała aplikacja komputerowa, która znacznie ułatwia obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego. Dużą zaletą programu jest możliwość wysłania zeznania w formie elektronicznej, co pozwala na rozliczenie się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.