Rozliczenie podatkowe 2017

Kiedy dochód ze sprzedaży mieszkania

podlega opodatkowaniu w Picie 37

a kiedy nie

 

Dochód ze sprzedaży mieszkania może podlegać opodatkowaniu lub też nie. O konieczności zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych decyduje odstęp czasu pomiędzy terminem zakupu mieszkania, a terminem jego sprzedaży. Należy pamiętać, że jeżeli po sprzedaży nieruchomości konieczne jest zapłacenie podatku - uzyskany dochód nigdy nie jest wykazywany w formularzu PIT 37, co wynika to z innego przeznaczenia tego formularza podatkowego. Instrukcja wypełniania PIT 37 jasno określa, że wykazane mogą w nim być dochody osiągnięte jedynie za pośrednictwem płatnika, a dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości do nich nie należą.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości nie trzeba płacić, jeżeli od momentu kupna do momentu sprzedaży upłynęło 5 lat. Przy czym należy pamiętać, że okres pięciu lat jest liczony od końca roku, w którym kupione zostało mieszkanie. Zatem jeżeli kupiliśmy nieruchomość np. 23.08.2009 roku, to okres pięciu lat zaczniemy naliczać wraz z rozpoczęciem 2010 roku i upłynie on dopiero po zakończeniu roku 2018.

 

Można zatem powiedzieć, że najlepszym sposobem na uniknięcie podatku od sprzedaży mieszkania jest odczekanie 5 lat. W przypadku wcześniejszego zbycia obowiązkiem sprzedającego jest wykazanie zysków w rocznym zeznaniu podatkowym. Do tego celu przeznaczony jest formularz PIT-39. Jeżeli poza dochodami z odpłatnego zbycia nieruchomości, w trakcie roku podatkowego, podatnik uzyskiwał także dochody za pośrednictwem płatnika, będzie musiał wraz z formularzem PIT-39 złożyć druk PIT 37 za 2017 rok; natomiast w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej, konieczne będzie złożenie dodatkowo formularza PIT-36 bądź PIT-36L.

 

Podatnicy, którzy weszli w posiadanie mieszkania w 2007 lub 2008 roku, mogą uniknąć konieczności opłacenia podatku dochodowego również w inny sposób – korzystając z tzw. ulgi meldunkowej. Aby nie płacić podatku właściciel mieszkania musi być w nim zameldowany przez minimum dwanaście miesięcy przed datą jego sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że ulga przysługuje jedynie osobom, które nabyły mieszkanie w latach 2007-2008, gdyż ulga meldunkowa została po 2008 roku wycofana i w związku z tym korzystanie z niej jest możliwe jedynie na podstawie praw nabytych.

 

Innym sposobem na uniknięcie płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości, jest przeznaczenie dochodów ze sprzedaży na zakup innej nieruchomości, mającej zaspokoić cele mieszkaniowe podatnika – ulga ta nazywana jest nową ulgą mieszkaniową. Zwolniona z podatku jest kwota przeznaczona na zakup nowego mieszkania bądź domu. Jeżeli zatem nowa nieruchomość była tańsza niż wartość, jaką otrzymaliśmy za nasze poprzednie mieszkanie, podatek zapłacimy jedynie od kwoty, która nie została wydana na nowe mieszkanie lub dom.

 

Składając rozliczenie roczne 2017 podatnik musi wykazać w formularzu PIT-39 przychód ze sprzedaży, za który uznawana jest cena określona w umowie sprzedaży zawartej między sprzedającym a kupującym. Podstawą opodatkowania jest jednak dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Koszty oznaczają w tym przypadku wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego w celu sprzedaży nieruchomości. Do kosztów można zaliczyć m.in. opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

 

Od wszystkich dochodów osiąganych z odpłatnego zbycia nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu, należy, zgodnie z ustawą, zapłacić 19% podatek. Na wysokość podatku, jaki musi zapłacić podatnik, nie ma wpływu wysokość dochodu uzyskanego ze sprzedaży, podatek ten nie jest zatem podatkiem progresywnym z jakim mamy do czynienia między innymi przy rozliczaniu się na formularzu PIT-37.