Rozliczenie podatkowe 2017

Konsekwencje nieterminowego rozliczenia się z fiskusem

 

Obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu, jest terminowe złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Formularze PIT-16A, PIT-19A i PIT-28 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 2 lutego 2018 r. (poniedziałek), a formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 do 30 kwietnia 2018 r. (czwartek).

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym, nieterminowe rozliczenie się z fiskusem może zostać zakwalifikowane jako:

  • wykroczenie skarbowe,

  • przestępstwo skarbowe.

Jeżeli podatnik wskutek niezłożenia deklaracji na czas naraził budżet państwa na stratę nieprzekraczającą 5-krotności minimalnej miesięcznej pensji, czyn zostanie uznany za wykroczenie. Jeżeli ewentualna strata jest wyższa od tej kwoty, postępowanie podatnika zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo.

Rozliczenie PIT 2017 po terminie podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie. W większości przypadków grzywna wynosi ok. kilkuset złotych, ale zdarzają się sytuacje, że jest ona zdecydowanie wyższa. Dlatego, aby uniknąć nieprzyjemności i niepotrzebnego stresu, najlepiej nie odkładać wypełnienia zeznania rocznego na ostatnią chwilę, wykorzystać program do pitów 2017 i bezproblemowo rozliczyć się z fiskusem.

Jeżeli jednak spóźnimy się ze złożeniem PITu, warto wiedzieć, że po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest uniknięcie kary za zwłokę. W tym celu należy:

  • złożyć zaległe formularze PIT,

  • złożyć czynny żal (pisemnie lub ustnie do rejestru),

  • niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy uregulować zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Trzeba mieć na uwadze, że czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie złożony zanim fiskus zauważy, że rozliczenie nie zostało złożone. Jeżeli postępowanie wyjaśniające zostanie rozpoczęte, złożenie czynnego żalu nie umożliwi podatnikowi uniknięcia kary pieniężnej.