Rozliczenie podatkowe 2017

Krwiodawca uprzywilejowany

przy rozliczeniu PIT 2017

 

Osobom, które zostały zarejestrowane w honorowych stacjach krwiodawstwa, i które bez pobierania za to pieniędzy, oddały w trakcie roku podatkowego krew, osocze bądź krwinki, przysługuje prawo do ulgi. Odliczeniu od osiągniętego dochodu, podlega wysokość ekwiwalentu pieniężnego za oddaną bezpłatnie krew lub jej składowe. Obecnie ekwiwalent pieniężny za krew, oraz za jej poszczególne składniki, wynosi 130 zł za każdy litr. Ta wartość, pomnożona przez ilość oddanej w trakcie roku krwi (osocza, krwinek), powinna zostać wykazana przez podatnika w Picie 2017. Żeby móc uwzględnić darowiznę na cele krwiodawstwa w Picie2017, należy posiadać zaświadczenie, potwierdzające ilość oddanej krwi, wydawane w stacji krwiodawstwa. Poświadczenie jest dowodem niezbędnym, żeby móc skorzystać z ulgi.

 

Dla pewności, że rozliczenie PIT 2017 zostało wypełnione poprawnie, można wykorzystać program PIT 2017. Jest to komputerowa aplikacja, umożliwiająca szybkie i proste rozliczenie z urzędem skarbowym. Co bardzo istotne, za pomocą PIT 2017 programu można bezproblemowo odliczyć wszystkie przysługujące ulgi.

 

Korzystając z ulg podatkowych, należy pamiętać, że w przypadku wielu z nich, występują ograniczenia kwotowe. Ulga dla krwiodawców klasyfikowana jest jako darowizna. W związku z tym sumuje się ona z innymi darowiznami: na cele pożytku publicznego, a także na cele kultu religijnego (jeżeli takowe zostały dokonane). Łączna wartość wszystkich wymienionych darowizn, nie może być większa niż 6% dochodu, osiągniętego przez podatnika w ciągu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie. W związku z tym, jeżeli podatnik przekazał, na wyszczególnione powyżej cele, kwotę wyższą niż 6% dochodu, nie będzie miał możliwości odliczyć tej sumy w pełnej wysokości od dochodu.