Rozliczenie podatkowe 2017

Kto może w PIT za 2017 rok odliczyć ulgę na Internet?

 

Ulga internetowa została wprowadzona w 2005 r. w celu zwiększenia dostępności sieci internetowej poprzez zminimalizowanie kosztów, jakie musieli ponosić jej użytkownicy. W zeszłym roku rozważano wycofanie ulgi, w związku ze znacznym obniżeniem kosztów użytkowania Internetu, a także dlatego, że dostęp do Internetu stał się niemalże powszechny. Ostatecznie zdecydowano się zachować ulgę w katalogu ulg podatkowych, jednak znacznie ograniczono do niej dostęp.

Zgodnie z nowymi przepisami z ulgi PIT 2017 można skorzystać tylko dwa razy. Dlatego odliczenia mogą dokonać jedynie ci podatnicy, którzy w poprzednich latach:

  • w ogóle nie uwzględniali wydatków na Internet w deklaracji rocznej,

  • korzystali z ulgi w latach 2005-2012 nie więcej niż jeden raz,

  • odliczyli ulgę po raz pierwszy w 2013 r.

W pierwszym przypadku, podatnik ma prawo sam zadecydować, w którym roku po raz pierwszy odliczy od dochodu wydatki na Internet. Trzeba jednak pamiętać, że następne odliczenie musi mieć miejsce w zeznaniu podatkowym za kolejny rok.

W drugim przypadku, podatnik może skorzystać z ulgi tylko jeden raz. Odliczenia może dokonać w wybranym przez siebie roku.

W trzecim przypadku, podatnik ma możliwość odjęcia wydatków tylko jeden raz i musi to zrobić składając rozliczenie PIT za 2017 rok. Jeżeli poniesione koszty nie zostaną ujęte w tej deklaracji, prawo do ulgi zostanie utracone.

Ulgę można uwzględnić tylko w formularzu PIT-36 i PIT 37. Do rozliczenia trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Mimo że zmieniły się przepisy regulujące korzystanie z ulgi, nie zmieniła się maksymalna kwota, którą można odliczyć, nadal jest to 760 zł rocznie. Przy czym obowiązkiem podatnika jest posiadanie dokumentacji, potwierdzającej faktyczne poniesienie kosztów wykazanych w zeznaniu.