Rozliczenie podatkowe 2017

 

 Kto płaci PIT a kto CIT

 

Każdy podatnik, który rozpoczyna rozliczenie PIT 2017 powinien dokładnie wiedzieć, czym różni się podatek PIT od podatku CIT. Informacje te ułatwiają prawidłowe wykonanie rozliczenia PITy 2017 poprzez program komputerowy, jak również w tradycyjnej, papierowej wersji.

 

PODATEK DOCHODOWY

PIT (ang. Personal Income Tax)

CIT (ang. Corporate Income Tax)

Podatek od dochodów osobistych, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Nazwa „PIT” oznacza również urzędowe druki, które Ministerstwo Finansów udostępnia w Polsce podatnikom składającym rozliczenia roczne dotyczące podatku od dochodów osobistych

Podatek od dochodów spółek oraz przedsiębiorstw, który obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne

Tab. 1: Podatek dochodowy PIT i CIT – podstawowe różnice.


Podstawę opodatkowania w rozliczeniu PIT 2017 stanowi suma dochodów uzyskiwanych przez podatnika z poszczególnych źródeł dochodów, rozumianych jako dodatnią różnicą pomiędzy kosztami uzyskania przychodu, a sumą przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Stawki podatkowe, mające charakter progresywny, wynoszą od 1 stycznia 2009 roku 18% i 32%, przy czym wyższa stawka podatkowa opłacana jest przez ok. 1% podatników. W roku 2017 kwota wolna od podatku wynosi: 3091,00 zł.


W przypadku CIT podstawą opodatkowania jest dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu) osiągnięty przez osobę prawną w roku podatkowym. Możliwe jest dokonanie odliczeń, np. z tytułu darowizny na rzecz OPP, lub na cele religijnego kultu (nie więcej niż 10% dochodu). W Polsce stawka podatku od osób prawnych wynosi na chwilę obecną 19%, przy czym ustawa przewiduje również stawkę sankcyjną 50% - w sytuacji celowego zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego przez podmioty. Zazwyczaj podatnicy mają obowiązek dołączyć do zeznania roczny bilans i rachunek wyników, raport audytora oraz opinię, a także odpisy uchwał, walnego zgromadzenia.