Rozliczenie podatkowe 2017

Odliczenie w Picie 2017

opieki nad małoletnim

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy wypełniający PIT 2017 mają prawo do skorzystania z ulgi na dzieci. Przysługuje ona:

  • rodzicom dziecka,

  • prawnym opiekunom dziecka,

  • rodzicom zastępczym dziecka.

 

Ulga tego typu przypada na każde dziecko, które nie osiągnęło pełnoletniości, a także na każde pełnoletnie dziecko, które kształci się na uczelni wyższej, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. Jeżeli dziecko wstąpi w związek małżeński, w świetle prawa staje się osobą pełnoletnią, niezależnie od stanu faktycznego. W związku z tym rodzice tracą prawo do ulgi z tytułu posiadania na utrzymaniu danego dziecka, a ich rozliczenie PIT za 2017 będzie mogło uwzględniać jedynie ulgę przysługującą na pozostałe dzieci (o ile takie posiadają).

 

Wysokość ulgi na dzieci, w rozliczeniu z urzędem skarbowym za 2017 wynosi, tak samo jak w roku poprzednim, 92,67 zł miesięcznie, co w wymiarze rocznym daje kwotę 1112,04 zł. Limit ten dotyczy obojga rodziców, co oznacza, że wspólnie mogą oni pomniejszyć podatek o 1112,04 zł. Ponieważ ulga ta jest odliczana od podatku, a nie od dochodu, możliwość skorzystania z niej jest bardzo atrakcyjna. Jeżeli rodzice posiadają kilkoro dzieci, z tytułu których przysługuje im prawo do ulgi, możliwe jest znaczne obniżenie kwoty należnego podatku. Gdyby ulga odliczana była od dochodu, korzyści finansowe dla podatnika byłyby zdecydowanie mniejsze.

 

Aby skorzystać z ulgi, należy, wraz z właściwym formularzem PIT (PIT-36 lub PIT-37), złożyć załącznik PIT-O. Wszystkie informacje dotyczące prawidłowego wypełniania deklaracji podatkowej można znaleźć w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. PIT 37 instrukcja - można ją pobrać za darmo z Internetu w formie elektronicznej, lub w urzędzie skarbowym w formie papierowej.