Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik PIT 2K

 

Jeżeli rozliczając formularze pit 2017, jak np. pit 36 druk i po raz pierwszy korzystasz z ulgi odsetkowej, dodatkowo musisz wypełnić oświadczenie PIT 2K. To oświadczenie dołączasz do tego samego zeznania, przy którym składałeś załącznik PIT/D.

 

PIT-2K stanowi informację o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

 

Niezbędne informacje, które musisz zawrzeć w oświadczeniu, bez względu na to czy rozliczasz się sam czy z małżonkiem, to:

 • rok, w którym uzyskałeś kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy,
 • kwoty otrzymanego kredytu (pożyczki),
 • rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na którą potrzebny był kredyt (pożyczka),
 • rodzaj prowadzonej inwestycji,
 • suma poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją,
 • udokumentowana fakturami kwota wydatków wystawionych przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 

PIT - 2K służy do ustalenia rzeczywiście poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i czy kwota uzyskanego kredytu została zagospodarowana dokładnie na te cele.

 

Nie od każdego kredytu można odliczyć ulgę odsetkową. Nie zrobisz tego jeśli kredyt został:

 • udzielony na inny cel, a przeznaczonego na cele mieszkaniowe,
 • udzielony na cel mieszkaniowy przez osobę fizyczną, lub instytucję inną niż wskazaną powyżej
 • wykorzystany dla celów mieszkaniowych tylko częściowo na te cele lub wcale

Również nie odliczysz odsetek od następujących kredytów:

 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane -udzielanych przez kasy mieszkaniowe
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach (warunki określone w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi)
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa

Więc zanim zaczniesz wypełniać pit 36 formularz wraz załącznikiem PIT/D upewnij się czy przysługuje ci prawo do ulgi odsetkowej. Nie skorzystasz z niej jeśli ty lub twój małżonek korzystaliście z odliczenia od dochodu lub podatku, wydatków na cele mieszkaniowe przeznaczonych na:

 • zakup gruntu
 • budowę budynku mieszkalnego
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • przystosowanie pomieszczenia pierwotnie służącego w innym celu na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową