Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik PIT/M

 

Ci z Państwa, którzy będą wypełniać formularze pit 2017, a w szczególności podatnicy rodzice składający pit 36 druk, których małoletnie dzieci wykazują dochody, będą zobowiązani wypełnić również załącznik PIT/M.


Załącznik PIT/M
stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Należy w nim wykazać tylko i wyłącznie dochody dzieci, wobec których rodzice nie mają prawa pobierania pożytków, czyli np. gdy dziecko otrzymuje wynagrodzenie (honorarium) za grę w filmie, czy w jakimś innym programie, albo za czynsz pobierany z tytułu najmu lokalu, które dziecko odziedziczyło po dziadkach. Jeżeli rodzić rozlicza się normalnie na pit 37 druk, a chce doliczyć dochody małoletniego dziecka, będzie zobowiązany złożyć pit 36 formularz, który można pobrać w urzędzie skarbowym, albo zupełnie za darmo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, czy za pomocą aktywnych druków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

 

Kiedy małoletni uzyskuje dochody z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku wypełnia własne rozliczenia roczne. Jednak podpisanie i złożenie zeznania leży już po stronie prawnego opiekuna, czyli w większości przypadków rodziców.

 

Kiedy dziecko w danym roku kalendarzowym osiąga 18 rok życia trzeba dokonać podziału dochodów na dwa okresy, czyli przed osiągnięciem pełnoletniości oraz ten od momentu osiągnięcia pełnoletniości.

 

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków dochody dzieci dolicza się do sumy dochodów rodziców.