Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk a formularz PIT 12. Co zrobić, żeby pracodawca złożył formularz pit za pracownika?

 

Pracownicy, którzy w trakcie roku podatkowego byli zatrudnieni tylko przez jednego pracodawcę, mają prawo do złożenia PITu za jego pośrednictwem. Należy podkreślić, że takie rozliczenie jest możliwe tylko w przypadku jednego źródła dochodów, wymagającego złożenia PITu 37 druku. Oznacza to, że jeżeli jednostka była zatrudniona w dwóch różnych miejscach będzie musiała złożyć PIT-37 druk samodzielnie. Jeżeli podatnik nie chce składać PITu 37 za rok 2017 ma obowiązek do 10 stycznia 2018 złożyć oświadczenie PIT-12. Jest to oświadczenie składane dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

 

Tak jak we wszystkich innych formularzach PIT (np. PIT 37 2017) również w PIT 12 należy podać dane identyfikacyjne taki jak PESEL, imię, nazwisko oraz data urodzenia podatnika. Konieczne jest także podanie urzędu skarbowego, w którym dana osoba ma obowiązek dokonać rozliczenia. Trzeba pamiętać, że obowiązek podatkowy został w Polsce zniesiony, i w związku z tym formularze PIT 37 należy składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. W oświadczeniu PIT-12 podatnik prosi płatnika o dokonanie zamiast niego rocznego rozliczenia podatkowego, a ponadto oświadcza, że w roku podatkowym, którego rozliczenie to ma dotyczyć:

  • uzyskiwał dochody jedynie za pośrednictwem płatnika, a ewentualne inne dochody opodatkowane są na innych zasadach,

  • nie będzie korzystał z dostępnych dla niego ulg oraz odliczeń, zarówno tych dokonywanych od dochodu, jak i od podatku (płatnik dokonuje odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne),

  • nie będzie dokonywała rozliczenia wspólnie z mężem lub żoną,

  • nie posiada obowiązku doliczania kwot, które wcześniej zostały błędnie odliczone.

 

Na podstawie oświadczenia PIT 12 pracodawca ma prawo do złożenia za podatnika deklaracji podatkowej- składa ją na formularzu PIT 40. Obowiązkiem podatnika w takiej sytuacji jej przekazanie formularza PIT 40 zarówno urzędowi, jaki i podatnikowi, dla którego będzie to dowód, że wypełnił on swój obowiązek podatkowy.

 

Wszyscy podatnicy, którzy nie zdążyli złożyć oświadczenia pit 12 w przewidzianym, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, terminie, nie mają możliwości rozliczenia się za pośrednictwem płatnika. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest złożenie formularza PIT-37, najpóźniej do 2 maja 2018. Późniejsze złożenie deklaracji może spowodować nałożenie kary finansowej.

 

Warto dodać, że złożenie oświadczenia PIT 12 nie wyklucza możliwości złożenia przez podatnika formularza PIT-37, jeżeli zmieni on zdanie i postanowi odliczyć od osiągniętych dochodów ulgi (na przykład ulgę prorodzinną, lub przekazanie 1 procenta podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego). W momencie, gdy do urzędu skarbowego wpłyną dwa zeznania roczne danego podatnika urząd za deklarację właściwą uzna deklarację PIT 37, a nie złożoną wcześniej przez płatnika deklarację PIT 40. Zawsze przed podjęciem decyzji o tym, czy rozliczyć się za pośrednictwem pracodawcy, czy samodzielnie, warto rozważyć co jest korzystniejsze w danej sytuacji indywidualnej. W większości przypadków lepiej jest samodzielnie wypełnić druk PIT, mimo że jest to bardziej czasochłonne niż skorzystanie z rozliczenia się za pośrednictwem płatnika.