Rozliczenie podatkowe 2017

Druk PIT-11

 

Każdego roku, przed wypełnieniem druki PIT 2017 powinniśmy otrzymać od naszego pracodawcy druk PIT-2017, w którym znajduje się informacja o naszych przychodach, osiągniętych w ciągu danego roku podatkowego, jak również potrąconych składkach w ciągu tego roku. Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji podatkowej jest ostatni dzień kwietnia, jednak w tym roku będzie to 2 maja, tak więc druki PIT 2017 należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 2 maja 2018 roku. Aby to zrobić, musimy od naszego pracodawcy otrzymać druk PIT-11. Pracodawca ma obowiązek wydania nam druku PIT-11 najpóźniej do końca lutego 2018 roku. Druk ten zawiera wszystkie najbardziej potrzebne informacje do wypełnienia PIT 37 2017.

 

Czasami może się zdarzyć sytuacja, że pracodawca nie da nam pitu 11, który jest niezbędny do wypełnienia pit 37 2017. Wielu z nas nie ma pojęcia co wtedy należy zrobić. Jeśli nie mamy druku PIT-11, niemożliwe jest wypełnienie druki PIT 2017, dlatego tak ważne jest, aby pracodawca nie zaniedbał swojego obowiązku. Jednak zanim obwinimy pracodawcę o niedokonanie obowiązku, należy sprawdzić czy aby na pewno to z jego winy nie otrzymaliśmy odpowiedniego pitu. Ponieważ, może się okazać, że go nie otrzymamy, gdyż osiągnęliśmy w danym roku podatkowym zbyt niskie dochody, albo też nasze dochody nie były objęte podatkiem zryczałtowanym. Poza tym, jeśli pracujemy na przykład w domu, a jesteśmy zatrudnieni u jakiegoś pracodawcy, to naszym obowiązkiem jest sprawdzić, czy nasz pracodawca zna nasz aktualny adres, ponieważ wówczas musi nam przesłać PIT-11 pocztą. Jeśli zaś upewnimy się, że nieotrzymanie PIT-11 w terminie nie jest naszą winą, lecz naszego pracodawcy, wówczas należy podjąć odpowiednie działanie, mające na celu przypomnienie pracodawcy o jego obowiązku. Jak to zrobić? Należy wysłać do zakładu pracy, w którym osiągaliśmy dochody w danym roku podatkowym odpowiednie pismo ponaglające, ponieważ nie mamy możliwości wypełnić formularze PIT.

 

Niedopełnienie obowiązku przez naszego pracodawcę nie zwalnia nas jednak z obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym w terminie, ponieważ jeśli tego nie zrobimy urząd skarbowy nałoży na nas karę finansową, której wysokość może sięgać aż 5000 złoty. Jednak możemy złożyć pismo do urzędu skarbowego z wyjaśnieniem dlaczego nie jesteśmy w stanie złożyć deklaracji rocznej w terminie i dołączyć do pisma list ponaglający do pracodawcy, aby poinformować urząd skarbowy o tym, iż podjęliśmy odpowiednie kroki, aby pracodawca wypełnił swój obowiązek i żebyśmy byli w stanie się rozliczyć z urzędem. Wówczas urząd skarbowy może nam pomóc w wyegzekwowaniu obowiązku od pracodawcy.

 

Druki PIT 2017 to obowiązek każdego obywatela i zawsze należy o tym pamiętać. Urząd skarbowy nakłada karę na obywateli, którzy zapomną o swoim obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym, bądź też nie zrobią tego w odpowiednim terminie. Najbardziej popularną formą składania deklaracji rocznych jest wypełnianie druku PIT 37, który składają do urzędu skarbowego wszystkie osoby fizyczne każdego roku podatkowego.