Rozliczenie podatkowe 2017

Na jakim formularzu PIT rozliczyć kredyt podatkowy

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego. Przysługuje ona osobom prowadzącym działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym. Zadaniem kredytu podatkowego, jest ułatwienie prowadzenia działalności podatkowej w pierwszych latach, gdyż często zdarza się, że na początku duże wydatki i niższe dochody, mogą spowodować problemy z opłaceniem podatku.

Już niedługo będziemy musieli złożyć w urzędzie skarbowym PIT 2017. Dlatego warto jest się zapoznać z regulacjami dotyczącymi kredytu podatkowego oraz sposobem jego odliczania.

Jak wspomniano powyżej, kredyt podatkowy przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zatem nie mogą z niego skorzystać podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym na pit 37. Formularze PIT 2017 właściwe dla kredytu podatkowego, to PIT-36 lub PIT-36L, dodatkowo należy wypełnić również załącznik PIT/Z. Wszystkie niezbędne druki pit 2017, można bez problemu pobrać z Internetu. Jeżeli składamy pit po raz pierwszy i nie wiemy do kiedy PIT 2017 należy złożyć, powinniśmy zapamiętać, że dla formularzy PIT-36, ostatecznym terminem złożenia jest ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie.

Kredyt podatkowy jest kredytem nieoprocentowanym, co oznacza, że podatnik nie musi płacić od niego żadnych odsetek, a zatem nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Z kredytu skorzystać można w dwóch przypadkach:

  • gdy rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy,
  • nie prowadziliśmy działalności gospodarczej w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Ponadto należy spełnić jeszcze szereg innych warunków:

  • średni przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym, nie może być niższy niż 1000 euro,
  • w poprzednim roku podatkowym działalność gospodarcza podatnika, powinna klasyfikować się do małych przedsiębiorców (mniej niż 50 pracowników), przy czym powinien  on zatrudniać w pełnym wymiarze godzin minimum pięć osób,
  • nie wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych bądź prawnych, których łączna wartość wynosi 10 000 euro lub więcej, udostępnianych w sposób nieodpłatny, przez osoby zakwalifikowane do 1-szej lub 2-giej grupy podatkowej (klasyfikacja obowiązująca w przypadku podatku od spadków i darowizn) i będących pozostałością po likwidacji, prowadzonej przez nie wcześniej, działalności gospodarczej.

 

Jeżeli spełniamy wszystkie powyższe warunki i chcemy skorzystać z kredytu podatkowego, powinniśmy zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy. Odpowiednie zaświadczenie, powinniśmy dostarczyć najpóźniej do końca stycznia roku podatkowego, w którym ów kredyt miałby obowiązywać. W trakcie tego roku, mamy obowiązek rozliczania osiąganych dochodów na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z obwiązującą skalą podatkową (18 i 32%).

Kredyt podatkowy ma charakter zwolnienia z konieczności odprowadzania podatku, czyli opłacania comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaciągnięty kredyt jest następnie spłacany przez podatnika przez pięć lat. Co roku trzeba zapłacić 20% zaległego podatku. Należy pamiętać, że mimo iż kredyt podatkowy jest przeznaczony dla osób, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej, to nie można z niego skorzystać w ciągu pierwszego roku. Przez pierwszy rok (minimum 10 miesięcy), konieczne jest odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym prowadziliśmy działalność krócej niż 10 miesięcy i nie możemy w kolejnym roku skorzystać z kredytu, mamy prawo do ubiegania się o odroczenie płatności podatku w roku kolejnym (czyli 2 lata po rozpoczęciu prowadzenia działalności).