Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk i rozliczanie przychodów

z kapitałów pieniężnych

 

Jednym ze źródeł przychodów, z którego trzeba się rozliczyć ze skarbówką, składając rozliczenie podatkowe 2017 są dochody kapitałowe. Niektórym osobom wydaje się, że do ich rozliczania służy PIT 37 druk, który jest najbardziej popularny wśród deklaracji rocznych. Jednak, jeśli chodzi o kapitały pieniężne oraz prawa majątkowe, to PIT 37 druk ich nie dotyczą. Warto wiedzieć, że w przypadku rozliczania dochodów kapitałowych należy skorzystać z druku PIT 38. Te formularze PIT wypełnia się wówczas, kiedy chce się rozliczyć podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, przychody z racji objęcia udziałów (akcji) w spółkach, posiadających osobowość prawną. Wiele osób rozliczając podatki 2017 nie jest w stanie określić, co zalicza się do przychodów kapitałowych. Rozliczenie PIT 2017 można dokonać za pomocą programu, który znacznie pomoże, podczas wypełniania druku PIT.

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się odsetki od pożyczek, odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub od innych form oszczędzania poza środkami pieniężnymi, związanymi z wykonywaną działalnością gospodarczą. Przychody z kapitałów pieniężnych to również dywidendy oraz inne dochody, które uzyskujemy dzięki posiadaniu udziałów w zyskach osób prawnych. Podczas dokonywania rozliczenia, wypełniając druki PIT 38 trzeba też brać pod uwagę odsetki od papierów wartościowych, przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy. Podatki 2017 to dla niektórych bardzo skomplikowana sprawa. Dlatego też Ci, którzy chcą rozliczyć przychody z kapitałów pieniężnych powinni pamiętać, że przychody, takie jak dywidendy, czy odsetki od pożyczek opodatkowane są 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem, który w rozliczeniu rocznym 2017 znajdzie się tylko wtedy, gdy za podatnika nie pobierze go płatnik. Jednakże część dochodów z tego źródła rozlicza się, tak jak już wcześniej było powiedziane, w specjalnie przeznaczonym do tego celu druku PIT-38.

 

Osoby, które chcą rozliczyć przychody z kapitałów pieniężnych muszą pamiętać, że do tego celu służy druk PIT-38. Wiele osób w tym miejscu popełnia pomyłkę chcą rozliczać się z dochodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych przy pomocy najbardziej popularnego druku PIT37. Jednak formularz PIT 37 jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób, które uzyskały dochody ze źródeł, takich jak praca, stypendia, czy też świadczenia emerytalne lub też renty krajowe. Nie jest on przeznaczony natomiast dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.