Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk i ulga na dzieci

 

PIT 37 druk posiada specjalną rubrykę, w której można dokonać odliczenia ulgi na dziecko. Tego typu działania z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Niektórzy podatnicy wciąż nie korzystają z prawa do ulgi, co jest wynikiem niewiedzy związanej z możliwościami odliczeń. PIT 37 za 2017 rok warto więc wypełnić w sposób prawidłowy i, jeśli spełnia się odpowiednie kryteria, można odliczyć pewną kwotę ze względy na wydatki poniedione na dzieci. Sama ulga, dzięki której możliwe jest uzyskanie znacznych środków, została wprowadzana w 2007 roku, więc już od 3 lat można z niej korzystać. PIT 37 formularz wypełnia się samodzielnie, bądź konsultując się z pracownikiem urzędu skarbowego. Formularze PIT 2017 można również wypełnić w Internecie, wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym, bądź też wysłać przez sieć internetową.Dokonujemy odliczenia ulgi po raz pierwszy warto skorzystać ze specjalnych przewodników, dostępnych za darmo w Internecie, tak by zrobić to w sposób prawidłowy i jak najszybciej otrzymać pieniądze.

 

  Ulgę na dzieci mogą wykorzystać ci podatnicy, którzy w zeszłym roku rozliczeniowym zapłacili podatek dochodowych, który został obliczony na podstawie skali podatkowej. Niestety, tego typu możliwość nie przysługuje tym, którzy są stale opodatkowani podatkiem liniowym wynoszącym 19%, ani też przedsiębiorcom, którzy płacą ryczałt od swoich przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna wysokość odliczenia, którego można dokonać na jedno dziecko, wynosi 1112,04 złote w ciągu roku. W ubiegłym roku była to nieco wyższa kwota wynosząca 1173,70 złotych. Kwota, podana powyżej, przeznaczona jest na jedno dziecko, w przypadku trójki dzieci można ubiegać się o 3336,12 złotych w ciągu roku. Ulga możliwa jest wtedy, kiedy za ubiegły rok podatnik zapłacił odpowiednią kwotę podatku. O ulgę mogą ubiegać się rodzice, których zarobki w jednym miesiącu wynosiły około 2400 złotych brutto (w przypadku posiadania dwójki dzieci), oraz 3600 złotych (troje dzieci).

 

Za dziecko ustawa przyjmuje osobę małoletnią, czyli taką, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia (poza tym dzieci, które nie mają 25 lat, ale uczą się lub też studiują). Niezależnie od wieku dziecka może odliczyć  w Picie 37 za 2017 ulgę, jeśli otrzymywało ono zasiłek pielęgnacyjny lub też rentę socjalną. Ulga na dziecko nie przysługuje tym rodzicom, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a dziecko decyzją sądu zostało umieszczone w placówce opiekuńczej, na przykład w domu dziecka. a także tym opiekunom prawnym, którzy na stałe nie mieszkają z dzieckiem. Prawo do ulgi na dziecko uzyskały natomiast rodziny zastępcze oraz prawni opiekunowie. Do tej pory nie mogli oni odliczyć swoich środków i wykazać ich w Picie. Traci się ulgę na dziecko w momencie, kiedy zawarło ono związek małżeński.

 

Odliczenia ulgi mogą dokonać rodzice wspólnie, bądź jedno z nich. W przypadku kiedy został orzeczony rozwód to ulgę na dziecko może odliczyć ten z rodziców, u którego dziecko mieszka. Można wypełnić formularz PIT samodzielnie wraz z odliczeniem ulgi. Musimy posiadać standardowy formularz PIT 37 oraz załącznik do niego, czyli PIT O formularz, w którym uwzględniamy ulgę na dziecko. Wpisujemy tam liczbę dzieci oraz kwotę odliczenia od podatku.