Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 formularz dla emerytów i rencistów

 

Każda dorosła osoba, która w danym roku podatkowym osiągnęła jakiś dochód jest zobowiązana wypełnić rozliczenie, do czego służą różnego rodzaje formularze PIT 2017. Każdy podatnik powinien być świadomy, który formularz musi wypełnić, aby rozliczenie podatkowe było wypełnione poprawnie i na odpowiednim druku. Najbardziej popularnymi są PITy 37 formularze, które co roku w największej ilości wpływają do urzędów skarbowych.

 

Rozliczenie 2017 nie jest przeznaczone jedynie dla osób pracujących, ale również dla emerytów i rencistów, ponieważ oni też w każdym roku podatkowym osiągają dochód. Emeryci i renciści, więc stanowią taką samą grupę podatników, jak osoby, które uzyskują dochody w ramach wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, bądź też umowę o dzieło. Ważną informacją dla emerytów i rencistów jest fakt, że nie muszą oni samodzielnie wypełniać rozliczenia rocznego 2017. Powinno być wypełnione przez instytucje, które danej osobie wypłacają emeryturę, bądź rentę. Do tego typu instytucji zalicza się, między innymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Emeryci i renciści powinni pamiętać, że jeśli chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą samodzielnie złożyć rozliczenie podatkowe 2017. W rozliczanie PIT 2017, jako dochód emeryta traktuje się emeryturę, otrzymywaną co miesiąc, pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy. Instytucje, które wypłacają  emerytury, mają obowiązek po zakończonym roku podatkowym wysłać PIT-40A do podatnika, jak również do urzędu skarbowego, odpowiedniego dla emeryta. PIT 37 formularze przeznaczone są dla emerytów i rencistów, jak również dla osób otrzymujących dochód z tytułu umowy o pracę bądź też o dzieło. Jednak każdy emeryt powinien pamiętać, że do PITu-37 formularza należy załączyć PIT-0, w którym wskazuje się, z jakiej ulgi emeryt chce skorzystać. Kwotę wybranych ulg wraz z danymi, które zostały zawarte w PIT – 40A należy zawrzeć w PIT 37 druk. Rozliczenie roczne 2017, za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, jest możliwe tylko wtedy, kiedy emeryt bądź rencista nie uzyskiwał żadnych dodatkowych dochodów niż emerytura, bądź renta. Nie może też wtedy korzystać z różnego rodzaju odliczeń, ani rozliczać się wspólnie z dochodami małżonka, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeśli emeryt lub rencista spełni wszystkie powyższe warunki, wówczas odpowiednia instytucja dokona za niego rozliczenia podatkowego 2017.

 

Istnieją też przypadki, w których podatnik przez część roku jest zatrudniony, a przez część pobiera emeryturę, bądź rentę. W takim wypadku ZUS, z tytułu wypłaconych świadczeń, wystawia podatnikowi PIT-11A. Natomiast zakład pracy powinien wystawić podatnikowi PIT 11, w którym pracodawca wskazuje dochody wypłacone w trakcie trwania zatrudnienia, jak również wykazuje pobrane zaliczki na podatek. Na podstawie tych informacji emeryt bądź rencista zobowiązany jest wypełnić druk 37 PIT.