Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu

 

Druki PIT pracodawca jest zobowiązany dostarczyć swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego 2018 roku (przy rozliczeniu podatkowym roku 2017). Najczęściej otrzymywanym drukiem przez pracowników jest PIT 37. Jednak co zrobić, kiedy pracodawca nie wypełnia swojego obowiązku przekazania odpowiedniego formularzu PIT?

 

PITy druki – obowiązek każdego obywatela, który osiągnął dochód w danym roku podatkowym. Druki PIT a obowiązek każdego pracodawcy. PIT 37 druk – czy zawsze trzeba go wypełnić jeśli jesteśmy osobą fizyczną? Który druk pit otrzymujemy od pracodawcy? Co się stanie, jeśli pracodawca nie zareaguje na nasze prośby o wydanie pitu? Druki PIT – jaką karę może nałożyć urząd skarbowy za niezłożenie PITu.

 

PITy druki wypełnia każdy, kto w danym roku podatkowym osiągnął jakikolwiek przychód, z tytułu wykonywanej pracy. Najprostszym sposobem na rozliczenie roczne jest program PIT 2017. Posiada on wbudowaną instrukcję wypełniania PITów krok po kroku. Jednak bez PITu od pracodawcy nawet program nie będzie w stanie pomóc.

 

Pracodawca co roku do końca lutego ma obowiązek przekazać swoim pracownikom druki PIT 11, na którym wykazane są dochody pracownika za pracę wykonywaną w poprzednim roku. Każda osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź też umowę o dzieło, osiągnęła dochody za wykonywaną pracę i z tego względu każdy pracodawca jest zobowiązany wydać tym osobom PIT 11, na podstawie którego należy wypełnić PIT 37. Możemy się spotkać z sytuacją, kiedy pracodawca nie wystawi nam PITu 11. Jeśli nie zrobi tego do końca lutego, wówczas należy to zgłosić do urzędu skarbowego. Nie wystarczy, że zadzwonimy do urzędu skarbowego albo też to, że się do niego wybierzemy. Jeśli podczas rozmowy z urzędnikiem skarbowym powiemy o tym, że nie otrzymaliśmy od pracodawcy druku PIT 11 wówczas jedyne co nam poradzi to to, abyśmy spróbowali rozliczyć się sami za pomocą PIT 37 formularz. Nie jest to problem, jeśli pamiętamy jakie dochody osiągaliśmy przez cały rok. Natomiast jeśli ktoś nie pamięta jakie dochody osiągał ani też nie ma żadnego dokumentu, na którym mógłby sprawdzić jakie to były dochody wówczas jest problem. Wydawałoby się, że za to iż nie otrzymaliśmy PITu 11 od pracodawcy, to on powinien zostać ukarany. Jednak jest zupełnie inaczej. To my – pracownicy jesteśmy zobowiązani do dokonania rozliczenia rocznego za samego siebie. Dlatego też, jeśli pracodawca po naszych prośbach nie da nam w terminie PIT 11 do ręki, musimy złożyć pismo do urzędu skarbowego z wyjaśnieniem, dlaczego nie jesteśmy w stanie dokonać rozliczenia. Kiedy udamy się z takim pismem do urzędu skarbowego, warto również do niego dołączyć jakiś dokument, potwierdzający to, że pracowaliśmy w danym roku podatkowym, bądź też po prostu świadectwo pracy, gdyż jest to najlepszy dowód na to, że przepracowaliśmy dany rok.

 

PIT 37 są zobowiązani wypełnić wszyscy, którzy pracowali jako osoby fizyczne w danym roku podatkowym. Należy pamiętać, że jeśli nie rozliczymy się z urzędem skarbowym za pomocą odpowiednich druków pit, to wtedy urząd skarbowy może na nas nałożyć karę w formie grzywny, która może wynosić aż do 5000 zł. Warto więc pamiętać o tym, iż jeśli nie składamy rozliczenia rocznego w urzędzie skarbowym to należy wyjaśnić pisemnie dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ jest to jedyny sposób aby uniknąć kary ze strony urzędu skarbowego.