Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik PIT O


Rozliczając się z fiskusem warto wcześniej zaznajomić się z tematem: jaki pit, jakie załączniki i jakie odliczenia Ci przysługują. Dobrze by było to zrobić zanim przyjdzie czas na rozliczenie podatkowe 2017.

 

W sytuacji kiedy korzystasz z odliczeń od przychodu lub od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych, w tym celu musisz wypełnić PIT O formularz.

 

Załącznik ten obowiązuje jeśli wypełniasz PIT 36 formularz, druk PIT 37 lub PIT 28 i korzystasz z następujących odliczeń:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa
  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościoła katolickiego
  • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych
  • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika
  • użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,
  • wydatków na nabycie nowych technologii,
  • ulgi na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
  • składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,
  • ulgi prorodzinnej,
  • ulgi abolicyjnej

 

PIT O formularz można rozliczać wspólnie z małżonkiem, jeżeli rozliczacie się odrębnie, wtedy każde z was dołącza osobny PIT O do swojego zeznania podatkowego.

 

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Pit 36 druk wraz z załącznikiem PIT/O dostępny jest zupełnie za darmo na stronie Ministerstwa Finansów. Pit możesz wypełnić również za pomocą programu pity 2017, co jest znacznie wygodniejszą formą, zwłaszcza dla tych, którzy rozliczenie z fiskusem traktują jako przykry obowiązek.