Rozliczenie podatkowe 2017

3091 zł dochodu-

czy trzeba wypełnić PIT 2017

 

Internet stanowi doskonałe źródło informacji, ale też olbrzymie ułatwienie podczas rozliczania się z urzędem podatkowym, rozliczania swojego PITu 37 druku. Można tu skorzystać z darmowego programu, który będzie wspierał podatnika podczas rozliczania z fiskusem. Darmowy program do PITów 2017 to już trzynasta edycja programu, skierowana do osób wypełniających zeznania podatkowe nie tylko swoje, ale też osób bliskich. PITy 2017 program daje szansę szybkiego rozliczenia podatków za rok 2017 na określonych formularzach; PIT-28, PIT-36, PIT-36L,  formularz PIT 37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, 2K,D, Z, O ZG, 28A, 28B, SSE-R, RA, A, NIP-1, NIP-3. Program jest udostępniany jako pomoc dla osób pragnących rozliczyć PITy za 2017 rok.

 

Autor programu umożliwia bezpłatne korzystanie z programu dla wszystkich, którzy przekażą 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego. Urząd skarbowy jest zobowiązany do przekazania 1% sumy naliczonego podatku według wskazań, zawartych w zeznaniu podatkowym. PITy 2017 program daje szansę na prosty dostęp do bazy wybranych Organizacji Porządku Publicznego, poprzez losowe wybranie jednej pozycji z listy organizacji. Dzięki tej inicjatywie osoby, które korzystają z programu przekazali dotychczas na Organizacje Pożytku Publicznego ponad 40 mln złotych.

 

Wyliczanie kwoty podatku jest regulowane przez wiele przepisów, które określają, w jaki sposób rozliczyć dochody każdego podatnika. Przepisom towarzyszą formularze, które z reguły wypełniamy poprawnie, jednak coraz częściej dochodzi do wielu pomyłek, nie tylko podczas dokonywania wyliczeń, ale także w czasie wypełniania formularzy. Dane statystyczne podają, że najliczniejszą grupę dokumentów z błędami w wypełnieniu należy formularz PIT. Warto skorzystać z darmowego programu do PIT-ów 2017, który szybko zweryfikuje jego poprawność i wskaże błędy.

 

Najważniejszym momentem dla podatnika jest zakończenie roku podatkowego. Jak rozliczyć się z fiskusem. Okazuje się, że nie od każdej kwoty uzyskanego dochodu trzeba zapłacić podatek. Opierając się na art.27 1 ustawy o Picie, podatek dochodowy nalicza się na podstawie obliczeń, wynikających ze skali podatkowej. Kwota wolna od podatku oznacza dokładnie kwotę dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, czyli konieczności zapłaty podatku dochodowego. Kwota minimalnego dochodu, po przekroczeniu którego trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, wynosi w 2017 roku 3091 zł. Jednak niższe dochody od podanych w progu, nie zwalniają podatnika od obowiązku wypełnienia i złożenia druku formularza PIT 37. Może okazać się, że takie dopełnienie obowiązków jest zyskowne, gdyż otrzymuje się zwrot pobranych zaliczek na podatek.

 

Grupą, która charakteryzuje się małymi dochodami, poniżej kwoty minimalnego dochodu, są studenci oraz uczniowie (dochód na przykład z tytułu umowy zlecenie, czy na podstawie umowy o dzieło). We właściwie wypełnionym zeznaniu podatkowym, gdzie wskazano mały przychód, który nie był wyższy niż 3091 złotych, podatek powinien wynieść 0 zł. Osoba składająca roczny PIT wykaże nadpłatę podatku. Wynika to z faktu, że od dochodu pobierane były zaliczki na PIT, a skoro podatek wyniesie 0 zł , to urząd skarbowy będzie zobowiązany oddać podatnikowi nadpłaconą kwotę. Bardziej opłaca się złożenie PITu, niż niedopełnienie tego obowiązku, tym bardziej, że za niewywiązanie się z tej formalności grozi grzywna.