Rozliczenie podatkowe 2017

Frazę aktywny formularz cit-8 2013 znajdziesz w następujących artykułach:
Gdzie podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe?   Urzędem skarbowym, w którym podatnik powinien złożyć roczną deklarację podatkową, jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu ...
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   Deklarację podatkową na formularzu PIT-39 mają obowiązek złożyć osoby, które w 2017 roku dokonały odpłatnego zbycia: nieruchomości, praw ...
Kiedy konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego?   Istnieją dwie sytuacje, w których podatnik powinien złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej: gdy sam zauważy nieprawidłowości ...
Konsekwencje nieterminowego rozliczenia się z fiskusem   Obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu, jest terminowe złożenie rocznej deklaracji ...
Kto może w PIT za 2017 rok odliczyć ulgę na Internet?   Ulga internetowa została wprowadzona w 2005 r. w celu zwiększenia dostępności sieci internetowej poprzez zminimalizowanie kosztów, jakie ...
Na jakim druku PIT wykazujemy dochody kapitałowe osiągnięte w 2017 roku?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody o charakterze kapitałowym są opodatkowane 19% ryczałtową stawką podatku ...
Kiedy rozliczamy się z fiskusem na formularzu PIT-37?   Podatek dochodowy naliczany od dochodów wykazanych w formularzu pit-37 jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu ...
Kto powinien wypełnić deklarację za 2017 rok na druku PIT-36?   W formularzu PIT-36, tak samo jak w pit-37, podatek naliczany jest od dochodu. Oznacza to, że podatnicy mogą uzyskany przychód umniejszyć ...
Na jakim formularzu PIT 2017 rozliczyć osiągnięte dochody?   Rodzaj formularza podatkowego, na jakim podatnik powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym, jest zależny od źródła dochodów osiągniętych ...
Sposoby składania deklaracji PIT 2017   Podatnicy, którzy osiągnęli w 2017 r. dochody podlegające opodatkowaniu, mogą złożyć rozliczenie PIT 2017 na cztery sposoby: osobiście, listownie, ...
Diety – czym są, jak je opodatkować w rozliczeniu PIT   Dietą nazywana jest forma finansowej rekompensaty, która jest wypłacana pracownikowi, odbywającemu podróż służbową. Jako podróż o charakterze ...
  Oczekiwanie na zwrot podatku za rozliczenie PIT- jak długo trwa?   Wystawiając swoje rozliczenie PIT bardzo często podatnicy odnotowują nadpłatę podatku. Z tego też względu są szczególnie zainteresowani ...
  Dochody kapitałowe w rozliczeniu PIT 37 wspólnie z małżonkiem? PIT 37 stanowi formularz zeznania podatkowego, który może być składany albo w trybie indywidualnym, albo też wspólnie z małżonkiem. ...
Kiedy dochód ze sprzedaży mieszkania podlega opodatkowaniu w Picie 37 a kiedy nie   Dochód ze sprzedaży mieszkania może podlegać opodatkowaniu lub też nie. O konieczności zapłacenia podatku dochodowego ...
Wynajem pokoi – zasady opodatkowana dochodu w rozliczeniu rocznym 2017   Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób opodatkować wynajem pokoi. Trzeba mieć na uwadze, że wynajem może, ale nie musi podlegać ...
16. Kto płaci PIT a kto CIT
(Strona/Strona)
   Kto płaci PIT a kto CIT   Każdy podatnik, który rozpoczyna rozliczenie PIT 2017 powinien dokładnie wiedzieć, czym różni się podatek PIT od podatku CIT. Informacje te ułatwiają prawidłowe wykonanie ...
Jak rozlicza się PIT 37 po śmierci współmałżonka PIT 37 może pozwalać na bardzo preferencyjne warunki rozliczenia, a to za sprawą dostępnych przywilejów, między innymi takich, które obejmują wspólne ...
Rozliczenie roczne 2017 cudzoziemców pracujących w Polsce   Obcokrajowcy osiągający przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. O ...
Czy osoba niepełnoletnia może sama złożyć PIT 2017?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym należy do obowiązków każdego podatnika, który w danym roku podatkowym otrzymywał jakikolwiek dochód. Można ...
20. Ulga meldunkowa w PIT 37
(Strona/Strona)
Ulga meldunkowa w PIT 37 PIT 37 jest formularzem, który umożliwia rozliczenie roczne oraz skorzystanie z ulg podatkowych. Aby skorzystać z preferencji przy rozliczeniu należy spełnić określone ...
  Co zrobić aby otrzymać zwrot podatku z rozliczenia PIT 2017 na konto bankowe   Bardzo szybko zbliża się termin rozliczenia PIT 2017. Każdy, kto wypełni PIT 37, zauważając nadpłatę podatku i ...
Co należy zrobić, gdy ma się ujemny dochód Dochodem nazywamy przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Z wystąpieniem ujemnego dochodu mamy do czynienia wtedy, gdy poniesione koszty przewyższają ...
Pracodawca wysłał PIT w maju - jak rozliczyć te dochody   Wszyscy podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody za pośrednictwem płatnika (pracodawcy), muszą od niego otrzymać formularz ...
Z jakich ulg nie skorzystamy w rozliczeniu PIT za 2017 rok   Obecny rząd zdecydował się na wprowadzenie znacznych zmian w ulgach podatkowych. W związku z dużym szumem medialnym, jaki wywołały owe zmiany, ...
Jakie nieodpłatne świadczenia, finansowane przez pracodawcę, są dochodem w formularzu PIT 37 pracownika?   Pracownicy za wykonywaną pracę otrzymują często, poza standardowym wynagrodzeniem, również ...
Czy nieterminowe złożenie PITu-37 jest przestępstwem?   W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone dwa terminy, do kiedy określone formularze podatkowe mają być złożone ...
... formularzy podatkowych na jeden z dwóch sposobów: w formie aktywnych deklaracji podatkowych, przy pomocy kreatora rozliczenia podatkowego.   Na możliwość wspólnego rozliczania się ...
Odliczenie w Picie 2017 opieki nad małoletnim   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy wypełniający PIT 2017 mają prawo do skorzystania z ulgi na dzieci. Przysługuje ona: rodzicom dziecka, ...
Odliczenie od dochodu wpłat na konto emerytalne w formularzu PIT 37   W związku z reformą polskiego systemu emerytalnego, od 2017 roku podatnicy mają możliwość skorzystania z nowej ulgi. W celu ...
30. Darowizny w druku PIT 37 2017
(Pity/formularz pit 37 druk)
Darowizny w druku PIT 37 2017   Coraz częściej formularze PIT 37 uwzględniają nie tylko osiągnięte dochody, w danym roku podatkowym, ale również różnego rodzaju darowizny, które ludzie przekazują na ...
Dorosły i małoletni- wspólny druk w rozliczeniu 2017   Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego też muszą składać rozliczenie roczne 2017 ...
32. Kiedy wystarczy druk PIT 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
Kiedy wystarczy druk PIT 37   Często podatnicy mają problem z określeniem na jakim formularzu podatkowym, powinni dokonać rozliczenia osiągniętych przychodów. Najpopularniejszymi formularzami rozliczeniowymi ...
... na wypełnienie obowiązku podatkowego.   W programie możemy wypełniać formularze PIT na dwa sposoby: przy użyciu kreatora zeznania podatkowego lub przy użyciu aktywnych formularzy podatkowych. ...
Ulga dla osób niewidomych przy rozliczeniu rocznym 2017   Podatnicy mają prawo do korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Tak samo jak w latach poprzednich również w PITach 2017 obowiązuje ulga ...
Ulgi podatkowe na spłatę odsetek od kredytu w rozliczeniu PIT 2017   Ulga odsetkowa dotycząca kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe już nie istnieje, oznacza to, że nie ma możliwości nabycia ...
... może spowodować problemy w relacji podatnik-Urząd Skarbowy czy Ministerstwo Finansów. Kiedy już zamieniliśmy tradycyjny PIT 37 druk na interaktywny PIT 37 formularz, powinniśmy pomyśleć nad tym, czy aby ...
37. Nowe wzory PIT 37 za rok 2017
(formularze pit/formularze pit)
Nowe wzory PIT 37 za rok 2017   Formularze PIT 2017 większości podatników wydają się identyczne z roku na rok. Przeświadczenie to wynika z braku głębszego przyjrzenia się formie deklaracji podatkowej. ...
PIT 37 - kary za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego   Podatnicy, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego za ubiegły rok, mają już coraz mniej czasu, aby to uczynić. ...
39. Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017
(formularze pit/formularze pit)
Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017   Zdarza się artysta- amator , który tworzy hobbystycznie obrazy, rzeźby, zdjęcia i sprzedaje je. Czasem zgłaszają się osoby, które są zainteresowane reprodukcją ...
40. PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu
(formularze pit/formularze pit)
PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu   Druki PIT pracodawca jest zobowiązany dostarczyć swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego 2018 roku (przy rozliczeniu podatkowym roku 2017). Najczęściej ...
41. PIT 37 przy śmierci podatnika
(Pity/formularz pit 37 druk)
PIT 37 przy śmierci podatnika   Przepisy podatkowe nie nakładają na osoby bliskie zmarłego obowiązku złożenia rozliczenia rocznego za niego. Problem dotyczący rozliczenia rocznego PIT 37 w sytuacji ...
... się dość prostą i klarowną formą, może spowodować problemy w relacji podatnik-Urząd Skarbowy czy Ministerstwo Finansów. Kiedy już zamieniliśmy tradycyjny pit 37 druk na interaktywny pit 37 formularz, powinniśmy ...
PIT 37 druk. Czy stypendia finansowane z funduszy unijnych podlegają opodatkowaniu?   Studenci i doktoranci mogą mieć poważne wątpliwości, kiedy do głosu dochodzą regulacje prawne, a szczególnie ...
44. Formularze PIT 2017 i ulga abolicyjna
(formularze pit/formularze pit)
... Dzięki interaktywnym komórkom każdy sam może wypełnić swoje rozliczenie roczne 2017, mając pewność, że będzie ono poprawne. Nad tym czuwa bowiem inteligentna aplikacja. PIT 37 druk w wersji online nie ...
45. Formularze PIT 2017 i czynny żal
(Pity/formularz pit 37 druk)
... do rozwiązywania deklaracji podatkowych i wypełniając np. PIT-37 druk interaktywny, istnieją małe szanse, ze przypadkowo dokona się pomyłki na własnym arkuszu. Inaczej, gdy ktoś celowo ukryje dochody bądź ...
46. PIT 37 druk a czynny żal
(formularze pit/formularze pit)
... dobrym rozwiązaniem może być interaktywny pit 37. Zaletą interaktywnych formularzy podatkowych są zawarte w nich wskazówki, dzięki którym rozliczenie osiągniętych dochodów staje się zdecydowanie prostsze. ...
Rozliczenie roczne PIT 37 druk na drukach z zeszłego roku- poprawnie?   PIT 37 druk, to jeden z najbardziej popularnych formularzy stosowanych przez podatnika. Każda osoba fizyczna, choć raz ...