Rozliczenie podatkowe 2017

Frazę druki wypełnienia pit-4r znajdziesz w następujących artykułach:
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   Deklarację podatkową na formularzu PIT-39 mają obowiązek złożyć osoby, które w 2017 roku dokonały odpłatnego zbycia: nieruchomości, praw ...
Kiedy konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego?   Istnieją dwie sytuacje, w których podatnik powinien złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej: gdy sam zauważy nieprawidłowości ...
Konsekwencje nieterminowego rozliczenia się z fiskusem   Obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu, jest terminowe złożenie rocznej deklaracji ...
Kiedy rozliczamy się z fiskusem na formularzu PIT-37?   Podatek dochodowy naliczany od dochodów wykazanych w formularzu pit-37 jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu ...
Kto powinien wypełnić deklarację za 2017 rok na druku PIT-36?   W formularzu PIT-36, tak samo jak w pit-37, podatek naliczany jest od dochodu. Oznacza to, że podatnicy mogą uzyskany przychód umniejszyć ...
... Oznacza to, że druki pit za 2017 rok należy zachować aż do końca 2020 r. Jeżeli preferujemy wysłanie wypełnionych formularzy listem, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przesyłkę lepiej nadać ...
Diety – czym są, jak je opodatkować w rozliczeniu PIT   Dietą nazywana jest forma finansowej rekompensaty, która jest wypłacana pracownikowi, odbywającemu podróż służbową. Jako podróż o charakterze ...
... wypełnić druki PIT 37, konieczność uwzględnienia dochodów z najmu spowoduje zmianę formularza na PIT-36.   Specjalnym przypadkiem wynajmu pokoi, jest prowadzenie działalności agroturystycznej, a także ...
9. Kto płaci PIT a kto CIT
(Strona/Strona)
... Corporate Income Tax) Podatek od dochodów osobistych, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Nazwa „PIT” oznacza również urzędowe druki, które Ministerstwo Finansów ...
Jak rozlicza się PIT 37 po śmierci współmałżonka PIT 37 może pozwalać na bardzo preferencyjne warunki rozliczenia, a to za sprawą dostępnych przywilejów, między innymi takich, które obejmują wspólne ...
Rozliczenie roczne 2017 cudzoziemców pracujących w Polsce   Obcokrajowcy osiągający przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. O ...
... tak samo ważne, jak papierowe druki. Należy pamiętać o tym, że zeznania pochodzące z darmowego programu do rozliczania PIT 2017 są analogiczne do druków pit wystawianych ręcznie. Nie należy się również ...
...  ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowej   Niezależnie od tego, czy posiadamy PIT-11, czy też nie, musimy wypełnić wszystkie niezbędne druki PIT za 2017 rok i ...
Czy osoby żyjące w związkach partnerskich mają prawo do preferencyjnego rozliczenia PITu?   Związkami partnerskimi nazywane są powszechnie związki dwóch osób dowolnej płci (zarówno homoseksualne ...
... druki (formularz PIT 36 lub formularz PIT 37), będą je uwzględniać. Jeżeli nie wiemy jak poprawnie uwzględnić nową ulgę w zeznaniu rocznym, na pewno przydatna okaże się instrukcja do PITu 37.   Limit ...
16. Kiedy wystarczy druk PIT 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
... osiąga dochody z innych źródeł (np. dochody o charakterze kapitałowym), będzie musiał złożyć także inne dodatkowe druki PIT 2017 lub zamiast formularza PIT-37 wypełnić formularz PIT-36.   Zgodnie z ...
Najpopularniejsze błędy w rozliczaniu PITu 37 przez Internet   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca się dość prostą i klarowną formą, ...
18. Nowe wzory PIT 37 za rok 2017
(formularze pit/formularze pit)
... Tymczasem druki PIT 2017 podlegają cyklicznym aktualizacjom, tak by były zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Niezwykle istotne jest, by każdego roku wypełniać deklarację tylko i wyłącznie ...
19. PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu
(formularze pit/formularze pit)
PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu   Druki PIT pracodawca jest zobowiązany dostarczyć swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego 2018 roku (przy rozliczeniu podatkowym roku 2017). Najczęściej ...
Najpopularniejsze błędy popełniane przed podatników podczas rozliczania pit 37 druk przez Internet.   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca ...
... posiadamy stypendium sfinansowane przez Unię Europejską, wtedy obowiązek podatkowy nie jest konieczny.   Studenci, uczniowie czy doktoranci powinni jednak pamiętać, że prawdopodobnie drukiem, który ...
22. Formularze PIT 2017 i czynny żal
(Pity/formularz pit 37 druk)
... jest więc wspomniany żal i jak działa? PITy druki (jeśli rozliczamy bez programów do deklaracji PIT, np. PIT 37 druk) najczęściej powodują, że zdarza się pomyłka – chciana czy mniej chciana, mimo to jednak ...
23. PIT 37 druk a czynny żal
(formularze pit/formularze pit)
Jak powinien wyglądać czynny żal rozliczając pit 37 druk?   Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy zapominają złożyć pit 37 formularz w określonym ustawowo terminie. Takich sytuacji należy oczywiście ...
24. Formularze PIT 2017 - PIT-40
(formularze pit/formularze pit)
... bez obaw można złożyć wniosek, aby to płatnik wypełnił druki PIT 2017. Jest to duże udogodnienie dla podatników, ale oprócz plusów ma również swoje minusy. Należy się zastanowić czy taka forma rozliczenia ...
25. PIT 37 formularz a rezydencja podatkowa
(Pity/formularz pit 37 druk)
PIT 37 formularz a rezydencja podatkowa   PIT 37 formularz to najczęściej wypełniana deklaracja w naszym kraju. Co prawda rezygnujemy coraz częściej z PIT 37 druk do wypełnienia na rzecz e-deklaracji, ...
26. Błędy w Picie 37 wymagające korekty
(Pity/formularz pit 37 druk)
... decydujemy się na złożenie papierowej deklaracji, musimy mieć na uwadze, że druki które wypełniamy muszą być aktualne. Zazwyczaj Ministerstwo Finansów co rok wprowadza pewne zmiany w formularzach podatkowych, ...
27. Szczegóły wypełniania PITu 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
... między innymi, co dotyczy rodziców i opiekunów prawnych, ulga na dzieci. PIT 37 druki obowiązują osoby, które uzyskały przychody ze stosunku pracy, otrzymując określone wynagrodzenie. Ponadto, wymieniając ...
... urzędem skarbowym na pit 37. Formularze PIT 2017 właściwe dla kredytu podatkowego, to PIT-36 lub PIT-36L, dodatkowo należy wypełnić również załącznik PIT/Z. Wszystkie niezbędne druki pit 2017, można bez ...
29. Kwoty wolne od podatku
(Pity/formularz pit 37 druk)
... mniejszy niż próg kwoty wolnej od podatku, czyli dochód niższy niż 3091 zł. Dlatego nie mamy co liczyć, że druki pit 2017 nas ominą – wręcz przeciwnie. Chociaż słowo „druk” wydaje się nieco odchodzić do ...
30. Druk PIT 11
(Pity/formularz pit 37 druk)
Druk PIT-11   Każdego roku, przed wypełnieniem druki PIT 2017 powinniśmy otrzymać od naszego pracodawcy druk PIT-2017, w którym znajduje się informacja o naszych przychodach, osiągniętych w ciągu danego ...
... rozliczają się podatkiem liniowym 19 %, ma problem, jakie druki pit 2017 powinni złożyć, aby rozliczyć się z fiskusem. Sprawa wydaje się być prosta, o ile poza działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym ...
... aplikacji maja taką samą moc prawną co druki wystawiane i wypełniane ręcznie. Aby oszczędzić wolny czas i energię, najlepiej wykorzystać druki PIT 2017, które są generowane całkowicie bezpłatnie przez ...
... bankowy.  Sposób, w jaki pieniądze zostają zwrócone, wybiera każdy indywidualnie. Coraz więcej osób idzie w stronę elektronicznego rozliczania, dlatego też PITy druki 2017 zostają w szafie, a tym, co dominuje ...
... się w pitach błędów. Zanim zabierzemy się do wystawiania naszych deklaracji, warto zastanowić się nad tym, jakie druki nam przysługują i jakie jesteśmy zobligowani wypełnić. Najczęściej sięgamy po PIT37, ...
35. Druki PIT 2017, dla kogo PIT28
(formularze pit/formularze pit)
Druki PIT 2017, dla kogo PIT28   Formularz PIT-28 jest zeznaniem o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok, którego ...
36. Studentem z PITem 37
(formularze pit/formularze pit)
... obowiązek złożyć we właściwym urzędzie skarbowym rozliczenie roczne 2017, gdyż status studenta nie powoduje zwolnienia z obowiązku podatkowego. Druki PIT 2017 można pobrać zarówno w urzędzie skarbowym, ...
37. PIT 37 druk i możliwe kary
(Pity/formularz pit 37 druk)
PIT 37 druk i możliwe kary   Obowiązkiem podatników składających rozliczenie PIT 2017, jest wykazanie w nim wszystkich osiągniętych w trakcie 2017 roku dochodów / przychodów. Nie ma znaczenia, czy ...